fbpx

Do vtáčieho raja

Saturday 25/04/20, 08:00:00 - 18:00:00
Senné/Malý Horeš

JEDNODŇOVÝ AUTOBUSOVÝ VÝLET: 25. APRÍL 2020
*******
Vôňa rozkvitnutých agátov láka každú jar do romantického prostredia agátového hája na juhu Košického kraja.

Zlákať sa teda necháme aj my.

Čakať nás bude degustácia u miestneho vinára, tradičný horešský béleš a nazrieme aj do jedinečnej tufovej pivničky v Malom Horeši.

Vo Veľkých Trakanoch navštívime Soľný dom mapujúci históriu dovážania a využívania soli.

No naša prvá, najdôležitejšia zastávka bude v Sennom, kde v sprievode odborníka nazrieme do Vtáčieho raja.

*******
ODCHOD o 8:00 Parkovisko pri Jumbo Centre, Košice
PREDPOKLADANÝ NÁVRAT o 18:00
*******

Miesta, ktoré počas výletu navštívime

>VTÁČÍ RAJ PRI SENNOM<

je ideálne miesto pre všetkých, ktorí hľadajú únik z mesta a rušného života. Doširoka sa rozprestierajúce lúky a mokrade, ladný let volaviek či splašené bźkanie kačíc, majestátne labute, potáplice alebo dravce krúžiace vysoko nad vami. Tieto nebeské scény vám prinesú pocit úžasnej odľahčenosti a doprajú skvelý relax. Chránené vtáčie územie patrí medzi najvýznamnejšie hniezdne a migračné lokality vzácnych, ohrozených a zraniteľných vodných vtákov na Slovensku.

>KAŠTIEĽ V SENNOM<

bol postavený v 16. storočí zemepánmi Dobóovcami ako kúria, neskôr v 17. storočí bol prestavaný v duchu renesancie. Šľachtické rody Vécseyovcov a Sztárayovcov ho využívali ako hospodárske sídlo a lovecký kaštieľ pre slávne poľovačky vtáctva. Momentálne v kaštieli prebieha rekonštrukcia. Nás však budú zaujímať milé aktivity v okolí kaštieľa. Viete, čo je apidomček a ako nás môžu včielky liečiť? Snívali ste, že raz budete kaštieľnym záhradníkom? Poďte s nami na výlet!

>MALOHOREŠSKÝ GASTROZÁŽITOK<

je ochutnávka malhorešských vín a tradičných koláčov „bélešov“ v malebnom agátovom háji v Malom Horeši.

*******
Ceny lístkov:
> dospelí (bez nároku na zľavu): 22 €
> deti do 18 r., študenti do 26 r. (denné štúdium), seniori nad 62 r., ZŤP s dopr.: 20 €

!!! V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, pešia prechádzka Vtáčím rajom v Sennom s výkladom, komentovaná prehliadka rekonštruovaného kaštieľa v Sennom, gastrozážitok – degustácia vín a horešských bélešov.

Lístky na výlet si môžete kúpiť online cez priložený link alebo osobne v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach.