fbpx

Gemerské sakrálne tajomstvá (jún 2021)

Saturday 05/06/21, 08:00:00 - 18:00:00
Hlavná 48, Košice

JEDNODŇOVÝ AUTOBUSOVÝ VÝLET: 5. JÚN 2021
*******
ODCHOD o 8:00 Parkovisko pri Jumbo Centre, Košice
PREDPOKLADANÝ NÁVRAT o 18:00
*******
Nechajte sa zviesť po Gotickej ceste Gemera, na ktorej pod šedým nánosom nezastaviteľného času objavíme skutočné poklady gemerských kostolíkov. V nenápadných dedinkách Košického kraja, za hrubými kostolnými múrmi, spoznáme gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným akcentom talianskych majstrov. Hoc pravdu o skutočnom autorovi – Majstrovi ochtinského presbytéria – už asi neobjavíme, dojem z majstrovskej práce na nás zapôsobí aj v dnešných dňoch 21. storočia.

📍 Miesta, ktoré počas výletu navštívime:

>GOTICKÁ BAZILIKA V ŠTÍTNIKU<
Je pôvodne trojloďová bazilika zo 14. a 15. storočia s krásnymi hviezdicovými a sieťovými klenbami. Kostol má mohutnú vežu a tvorí tak výraznú dominantu celej štítnickej doliny. Na stenách je viac ako 200 štvorcových metrov nástenných (secco i fresco) malieb, ktoré znázorňujú rôzne, prevažne náboženské námety. Unikátna gotická bronzová krstiteľnica z roku 1454, najstarší organ na Slovensku z roku 1492, ručne maľované lavice či miesto posledného odpočinku potomkov Bebekovcov – to všetko ukrýva jediná bazilika.

>KOSTOL V KOCEĽOVCIACH<
Patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky stredovekej architektúry a najmä nástenného maliarstva na Slovensku. Chrám postavili približne v prvej polovici 14. storočia a zasvätili ho sv. Bartolomejovi. Na prvý pohľad návštevníka zaujme netradične riešená veža, podobná severnej Žigmundovej veži Dómu sv. Alžbety v Košiciach. Vzácne fresky v taliansko-byzantskom štýle s motívmi zo života Ježiša Krista a Panny Márie sú o 150 rokov staršie ako Da Vinciho Posledná večera alebo Michelangelov Posledný súd v Sixtínskej kaplnke.

>KOSTOL V OCHTINEJ<
Ukrýva figurálnu freskovú výmaľbu z polovice 14. storočia, ktorá pokrýva celý povrch presbytéria, víťazný oblúk a je dochovaná aj v podkrovnom priestore. V rokoch 1976 – 1977 sa v kostole uskutočnil reštaurátorský výskum malieb. Profesor Milan Togner a akademický maliar Jiří Josefík zaviedli pojem „Majster ochtinského presbytéria“ pre autora týchto fresiek.

*******
Ceny lístkov:
> dospelí (bez nároku na zľavu): 15 €
> deti do 18 r., ZŤP s dopr., študenti do 26 r. (denné štúdium), seniori nad 62 r.: 13 €
!!! V cene výletu je zahrnutá doprava autobusom, komentovaná prehliadka kostolov v Štítniku, v Ochtinej a v Koceľovciach. Prestávka na individuálne občerstvenie bude v závere výletu v Rožňave.

🎟 Lístky na výlet si môžete kúpiť online cez priložený link alebo osobne v Regionálnom informačnom bode na Hlavnej 48 v Košiciach.
V prípade zrušenia výletu, budú samozrejme, finančné prostriedky ihneď vrátené späť.