fbpx

Wandering - Treasures on Main Street

03/01/20, 14:00:00 - 05/01/20, 18:00:00
Hlavná 10, Košice

Dómsky poklad a labyrint schodísk k nemu vedúci
Poklad, po ktorom šli nacisti
Poklad, z ktorého si požičiavali cisárski komisári
Košický strieborný poklad – autentické miesto, kde bol nájdený
Prečo sa hotel Zlatý dukát volá práve tak?
Strhujúci príbeh jedného z najväčších pokladov Európy

Možnosť prehliadky Košického zlatého pokladu za zľavnenú cenu.

Dĺžka potulky: 75 min.

Koniec potulky: v budove Východoslovenského múzea na námestí Maratóna mieru