fbpx

Margeciansky tunel

Margeciansky železničný tunel s dĺžkou 431 m (medzi obyvateľmi Rolovej Huty bol nazývaný Rolovský tunel) bol postavený v rámci výstavby Košicko-bohumínskej jednokoľajnej železnice (orig. Kassa–Oderbergi Vasút / Kaschau-Oderberger Bahn, ďalej aj „KBŽ”) v rokoch 1867–1872, ako súčasť najdôležitejšej železničnej trate na severe Uhorska.

Železnica v Margecanoch v úseku Kysak – Spišská Nová Ves, bola uvedená do prevádzky dna 12. 3. 1872.

Originálny názov tunela v dobe výstavby bol – Phönix Tunnel. Na trati KBŽ bol Margeciansky tunel druhým najdlhším tunelom po Strečnianskom tuneli – dnes tunel Strečno III., dĺžka cca 530 m, dodnes v aktívnej prevádzke železníc.

Po otvorení paralelnej Trate družby dňa 5. 11. 1955 bol Margeciansky tunel vyňatý zo správy ČSD a jeho vlastníkom a užívateľom sa stala obec Margecany. V 60. rokoch mal údajne slúžiť na starej trati, ktorá sa využívala ako vlečka pri výstavbe vodného diela Ružín I. (1964 – 1969). Neskôr bol tunel odstrojený a po dobudovaní vodnej nádrže bola v tuneli vybudovaná asfaltová cesta pre automobily a tým sa aj markantne zvýšila niveleta vozovky. Odvtedy tunel slúži ako prístupová cesta k chatovej oblasti Kozinec.

Dňa 22. marca 1985 bol pod názvom TUNEL ŽELEZNIČNÝ zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka.

Stručný stavebno-historický popis tunela:
Tunel ako celok pozostáva z dvoch sekundárne upravených portálov a to z primárnej tunelovej rúry s pásmi kamennej obmurovky a z troch mladších zárubných múrov pred portálmi.

V severovýchodnej časti tunela (bližšie pri Margecianskom portáli) sú v obmurovke situované 3 bezpečnostné výklenky, ktorých súčasná svetlá výška (120–150 cm) je znížená zvýšením úrovne asfaltovej vozovky oproti nivelete pôvodnej koľajovej dráhy.

Takmer polovica z celej dĺžky tunelovej rúry nemá obmurovku a steny tvoria iba samotné opracované skaly. Obmurované časti tunelovej rúry a portály majú pre tunely typický tvar parabolickej klenby. Materiál kvádrov muriva je prevažne travertín, vyskytujú sa však aj kvádre odlišných hornín, napr. pieskovec.

zdroj: https://www.margecany.info/o-obci/tunel/

Margeciansky tunel
map
virtual tour