fbpx

Moldavská 12-ka Eliminátor 2022

szombat 2022-06-25, 06:30:00 - 14:00:00
Moldava nad Bodvou

Time4fun, o.z. ako organizátor podujatia v spolupráci s partnermi podujatia
Vás pozývajú na výnimočné vytrvalostné bežecké preteky kde nezáleží na rýchlosti ale skôr na vytrvalosti :
Moldavská 12-ka Eliminátor
Typ behu : Kros
Zabehni čím viac kôl v časovom limite. Pravidlá nižšie
PROGRAM podujatia:
24.6.2022 PIATOK :
12:00-17:00 Miestne registrácie iba v prípade voľných miest, preberanie štartovacích balíčkov pre vopred registrovaných
25.6.2022 SOBOTA :
6:30 - Miestne registrácie iba v prípade voľných miest, preberanie štartovacích balíčkov pre vopred registrovaných
Jednotlivé štarty a maximálne trvanie jednotlivých kôl :
1. Štart 7:20 (50 minútový čas. limit)
2. Štart 8:10 (50 minútový čas. limit)
3. Štart 9:00 (50 minútový čas. limit)
4. Štart 9:50 (45 minútový čas. limit)
5. Štart 10:35 (40 minútový čas. limit)
6. Štart 11:15 (35 minútový čas. limit)
7. Štart 11:50 (30 minútový čas. limit)
8. Štart 12:20 (30 minútový čas. limit)
Preteky majú 8 štartov/kôl. Každý štart/kolo má presne určený oficiálny čas. Pokiaľ sa pretekár nedostaví v priebehu 59 sekúnd po oficiálnom štarte/kola a nepretne štartovú čiaru, stráca možnosť pokračovať v pretekoch.
Dobehnutie v časovom limite je predpoklad na postup do ďalšieho štartu/kola.
Po dobehnutí do cieľa daného štartu/kola má možnosť pretekár si oddýchnuť, občerstviť sa a počkať na čas ďalšieho štartu.
Jednotlivé kolá sú od seba oddelené, poradie v nich je bezpredmetné, dôležité je v časovom limite sa opätovne postaviť na štart a odštartovať. Jedinú výnimku z vyššie uvedeného tvorí ak by pretekár v ďalšom štarte nedosiahol limit, vtedy sa poradie určí podľa predchádzajúceho kola. To neplatí pri umiestnení 1-2-3 kde sa za konečné poradie považuje poradie v cieli posledného kola.
OCENENIE :
Kategória ŽENY 1-2-3
Kategória MUŽI 1-2-3
Špeciálna cena
Absolútne najrýchlejšia žena
Absolútne najrýchlejší muž
Pri špeciálnej cene sa pretekárom ktorí dokončia všetky kolá, spočítajú sa dosiahnuté časy vo všetkých kolách a víťazom sa stáva pretekár s najnižším súčtom časov. (t.j. najvyššia priemerka)
Predpokladané vyhlasovanie výsledkov bežcov krátko po 13:00 hod.
Pokiaľ by v niektorom kole ani jeden pretekár nedokončil kolo v časovom limite, preteky končia už pred 8 kolom/štartom.
ŠTARTOVNÉ A REGISTRÁCIE :
Registrácie TU: https://time4fun.sk/2022-moldavska-12-ka-beh-registracia/
Online registrácie s prijatou úhradou do 10.6.2022 : 12,-€
Online registrácie s prijatou úhradou po 10.6.2022 : 22,-€
Miestne registrácie iba v prípade voľných miest : 22,-€. a iba do napĺnenia kapacít.
Výška štartovného je uvedená na osobu.
On line registrácia a štartovné vopred obsahuje :
Zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci
Nevratné štartové číslo s čipom
Čipové meranie času
Ocenenie pre víťazov kategórií 1-2-3 medailou
Účastnícka medaila
1 teplé občerstvenie + nápoj
Štartový balíček s ovocím, energetickým gélom a nápojom.
Pre registrácie po 21.6.2022 a miestne registrácie organizátor NEZARUČUJE, účastnícku medailu, úplný štartovací balíček a teplé občerstvenie
Pri pretekároch do nedovŕšených 18 rokov ku dňu podujatia je potrebné pri registrácii do poznámky uviesť presný dátum narodenia.
Na mieste pretekov je potrebné odovzdať súhlas zákonného zástupcu, ktorý je povinný na nich dozrieť počas celého podujatia.

PREDPOKLADANÉ KATEGÓRIE nájdeš na https://time4fun.sk/2022-moldavska-12-ka-beh-registracia/
TRASA PRETEKOV :
Dĺžka 1 kola cca 5,60 km
Prevýšenie 1 kola cca 120 m.
Pre záujemcov budú v sobotu od rána v priebehu dňa dostupné sprchy, šatne a toalety v blízkej ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou asi 200 metrov od štartu/cieľa.
Toalety budú dostupné i pri bufete pri športovom areáli pod kopcom neďaleko priestoroch štartu a cieľa
V prípade stanovania, prespania z piatku na sobotu, existuje možnosť v areáli školy mimo budovy (stan, karavan) avšak je potrebné túto skutočnosť pri registrácii napísať do poznámky, počet miest je limitovaný.
Partneri a podporovatelia podujatia :
Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita
Košický samosprávny kraj
Košice región turizmus
mesto Moldava nad Bodvou
Alfasat IT s.r.o.
Bicycle garage Košice
Cseresznye klub o.z.
Eleventum o.z.
EURO-PLECH, s.r.o.
Heineken Slovakia a.s.
K 3 s.r.o.
KOVDAN spol. s r.o.
Mediaworks
Merkovský Vladimír - Športový areál pod kopcom
Mestský športový klub Moldava nad Bodvou
MsKs Moldava nad Bodvou
Naša levanduľa
Tomáš Fülöp - FTMgraphic
Základná Umelecká Škola Moldava nad Bodvou
ZŠ Severná 21, Moldava nad Bodvou
Toto sú zjednodušené pravidlá. Priebežne sa doplnia o nové skutočnosti a zistenia.
Kompletné pravidlá sú dostupné na https://time4fun.sk/2022-moldavska-12-ka-beh-registracia/
Naplánuj si cestu k podujatiu KLIK:
https://time4fun.sk/2022-moldavska-12-ka-beh-registracia/!4m2!4m1!3e0
Registrácie sú dostupné https://time4fun.sk/2022-moldavska-12-ka-beh-registracia/
Priebežné online výsledky budú dostupné na https://time4fun.sk/2022-moldavska-12-ka-beh-registracia/ alebo po zosnímaní QR kódu na mieste podujatia

térkép
kapcsolat