fbpx

Senianskie stawy

Rezerwat przyrody Senianske rybníky leży pomiędzy miejscowościami Senné i Iňačovce od zachodu i niedaleko miejscowości Blatná Polianka od wschodu. Należy on do systemu stawów rybnych Senianske rybníky, który wraz z okolicznymi łąkami i mokradłami został uznany za obszar chroniony ptaków w ramach europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000.

Obszar chroniony ptaków Senianske rybníky leży na jednym z najważniejszych szlaków migracyjnych w Europie Środkowej i znajduje się tu największy zespół stawów otoczonych dobrze zachowanymi łąkami i mokradłami, co czyni to miejsce jednym z najważniejszych punktów obserwacji ornitologicznych w Europie Środkowej. Od początku obserwacji ornitologicznych na tym terenie i w szerszej okolicy odnotowano rekordową dla Słowacji liczbę aż 295 gatunków ptaków. W przypadku 125 gatunków udokumentowano gnieżdżenie. Flagowym gatunkiem, który można zaobserwować w tym miejscu jest warzęcha, która właśnie tu ma jedyne regularne miejsce lęgowe na Słowacji. Zamieszkują tu także żuraw popielaty, orzeł bielik, łyska, bąk zwyczajny, czapla nadobna i wiele innych. Podczas jesiennej i wiosennej migracji zatrzymują się tu tysiące kaczek, gęsi, mew i perkozów.

Poza ptactwem swój dom znalazły tu również inne zwierzęta, takie jak bóbr europejski, szakal złocisty, tchórz zwyczajny i gronostaj. Główne gatunki ryb hodowanych w systemie stawów to karp, amur, tołpyga, sum, szczupak i inne.

Również tutejsza flora jest wyjątkowa; w trakcie badań odnotowano 291 gatunków roślin, z których 22 to gatunki zagrożone, rzadkie lub wrażliwe.


Ścieżka dydaktyczna Ptasi Raj

Ścieżka dydaktyczna zaczyna się w miejscowości Senné i biegnie zachodnim brzegiem Čiernej vody, wzdłuż systemu stawów do miejscowości Iňačovce. Trasa prowadzi przez obszar chroniony Senianské rybníky bezpośrednio do rezerwatu przyrody o tej samej nazwie. Ptasi Raj to klucz do świata rzadkich gatunków ptaków, ryb, podmokłych łąk i mokradeł.

Punkt startowy: Iňačovce lub Senné
Długość trasy: 15 km
Czas przejścia: ok. 4 godzin
Stopień trudności: łatwa
Dostępność: całoroczna

Przystanki ścieżki dydaktycznej:
1. Historia miejscowości Iňačovce
2. Mapa ścieżki dydaktycznej
3. Architektura krajobrazu
4. Rezerwat przyrody Senianske rybníky
5. Ptactwo stawów i podmokłych łąk
6. Ryby i rybołówstwo
7. Rezerwat przyrody Senianske rybníky
8. Łąki i ich znaczenie
9. Miejscowość Senné
10. Ptactwo obszaru chronionego Senianské rybníky

Nowe elementy ścieżki dydaktycznej
- Śpiewająca ptasia tablica (audio)
- Drewniany pomost na mokradłach
- Ścianki maskujące do obserwacji ptaków
- Plenerowe dzieło sztuki zatytułowane „Ptasi kosz”
- Tablica interaktywna

W miejscowości Senné znajduje się centrum edukacji ekologicznej i informacji Avescentrum otwarte dla wszystkich zainteresowanych, w tym grup zorganizowanych i wycieczek. Na terenie Avescentrum znajduje się ekologiczna farma nastawiona głównie na hodowlę węgierskiego bydła stepowego, które poprzez ekstensywny wypas poprawia warunki gniazdowania ptaków na podmokłych łąkach.

Senianske rybníky to miejsce, w którym można obserwować ciekawe gatunki przez cały rok. Z ornitologicznego punktu widzenia najciekawszym okresem są miesiące od marca do listopada.

Senné 3, Senné
map