fbpx

Potulka - Menej známe detaily Dómu sv. Alžbety

01.11.2019, 14:00:00 - 03.11.2019, 18:00:00
Hlavná 10, Košice

Menej známe detaily Dómu.
Kde je v Dóme socha Noemovej archy?
Ktorá renesančná pamiatka sa najviac vyníma v tejto gotickej stavbe?
Kde je zobrazená dieťa, ktoré sa stalo svätcom?
Kde nájdete pamiatku na košické zemetrasenie?
Za ktorými dverami sa ukrýva točité schodisko?
Ktoré umelecké dielo v Dóme je robené za pomoci počítača?
Kde všade zbadáme v Dóme príšerky?
Ktorí svätci na nás hľadia z vitráží?
Kde sú v Dóme milostivé miesta?

mapa
kontakt