fbpx
Online konferencia venovaná téme ekoturizmu

Podpora ekoturizmu má pre súčasných obyvateľov a návštevníkov regiónov západnej a strednej Európy obrovský význam. Najmä z hľadiska udržateľnosti a pozitívneho prístupu k životnému prostrediu, čo sú kľúčové moderné tendencie aj v oblasti cestovného ruchu. Dôležitosť tejto témy si uvedomujeme aj v rámci organizácie Košice Región Turizmus, a preto ju plánujeme rozvíjať, taktiež prostredníctvom medzinárodnej online konferencie, realizovanej v rámci projektu EcoVeloTour. Účelom projektu je podporiť rozvoj udržateľného cestovného ruchu v Dunajskom regióne, pozdĺž siete cykloturistických trás EuroVelo 11.

Konferencia je určená širokej odbornej verejnosti z odvetvia cestovného ruchu, ako sú cestovné kancelárie, organizácie CR (KOCR, OOCR, …), hotely, podnikatelia, freelanceri, start-upy či médiá. Účasť na konferencii je bezplatná.


Téma online konferencie: Možnosti rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji

Obsah:

  • Stratégia rozvoja ekoturizmu v Košickom kraji 
  • Praktické príklady zo zahraničia
  • Predstavenie projektu EcoVeloTour a jeho výstupov v Košickom kraji 
  • Predstavenie projektu BirdTour (Interreg V-A SKHU)

Termín: 25. február 2021, 10:00 – 13:00

Miesto: Online (platforma Zoom)

Program konferencie:

Vyhradzujeme si právo na úpravu uvedeného programu.

 

Všetky odpovede na otázky, ktoré boli počas konferencie adresované prednášajúcim, nájdete tu >>. 

Prezentácie, ktoré boli obsahom online konferencie, nájdete samostatne tu >>.

 

Online forma konferencie sa odvíja od aktuálne platných opatrení, súvisiacich s pandémiou Covid-19, no zároveň reflektuje hodnoty, vychádzajúce zo samotného projektu. Takou hodnotou je aj eliminovanie masovej a neekologickej mobility, čím prispievame nielen k efektívnejšiemu využitiu času samotných účastníkov konferencie, ale aj k šetrnému prístupu k životnému prostrediu. Zároveň poskytuje priestor pre vzájomné prepojenie odborníkov z viacerých kútov sveta.