fbpx

Smolník - náučný chodník baníctva a mincovňa

Smolník je stará banícka obec, ktorá bola už v 13. storočí osídlená nemeckými kolonistami z Gelnice. Prvé údaje o produkcii zlata v Smolníku pochádzajú z roku 1243. Karol Róbert v roku 1327 povýšil obec na slobodné banské mesto. Ťažila sa tu železná, medená i antimónová ruda. Mestečko zažívalo najväčší rozkvet na prelome 14. a 15. storočia, keď tu fungovala aj kráľovská mincovňa. Vznik mincovne, dĺžka trvania jej činnosti a jej zánik boli podmienené aj hospodárskou a politickou situáciou v krajine, potrebami trhu, ale aj blízkosťou surovinových zdrojov. V 18. storočí sa ťažba medi používanej na razenie mincí v tamojšej mincovni a na výrobu zelenej a modrej skalice ešte zintenzívnila. Smolník, jeho baníctvo, ale aj hutníctvo prekročili svojím významom hranice mesta i Slovenska a majú čestné miesto v Európe. Náučný chodník začína v bývalej baníckej osade Smolnícka Huta severovýchodne od obce Smolník. Zameriava sa na charakteristiku územia Smolnícka osada, pestovanie lesa, mykológiu – huby, semenárstvo a zver v Slovenskom rudohorí. Súčasťou prehliadky je aj návšteva lesníckej stavby Tri Duby.

Dĺžka: 4,4 km
Počet zastávok: 16
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Smolník
mapa