fbpx

Štátne divadlo v Košiciach

Štátne divadlo v Košiciach je klasické divadlo, ktoré má tri súbory - činoherný, operný a baletný.

Košické divadlo bolo postavené na mieste niekdajšej stredovekej radnice, ktorá sa od 16. storočia nevyužívala.

V divadle sa najskôr hrávalo len nemecky, neskôr striedavo po maďarsky aj nemecky.

28. septembra 1899 bola slávnostne otvorená súčasná budova divadla.

Podľa projektu architekta Adolfa Lánga bola budova divadla postavená v eklektickom a neobarokovom slohu.

Budova sa vyznačuje bohatou sochárskou a ornamentálnou výzdobou, tak exteriérovou, ako aj interiérovou.

Hlavná 58, Košice