fbpx

Archeoskanzen Nižná Myšľa

Archeologický skanzen v blízkosti obce Nižná Myšľa ponúka možnosť nahliadnuť do doby bronzovej prostredníctvom unikátneho náleziska osád a pohrebísk, v ktorých sa našli rôzne archeologické predmety svetového významu. V tejto lokalite sa uskutočňuje systematický archeologický výskum od roku 1977. Od toho času sa v skanzene našlo vyše 2400 nádob a približne 5000 predmetov rôzneho významu (bronzové, kostené, kamenné). Lokalita sa skladá z troch častí, dve z nich tvoria osady a tretou je pohrebisko, v ktorom bolo nájdených vyše 900 hrobov. Jedným z najzaujímavejších objektov zo strednej doby bronzovej je replika na mieste obetnej jamy, v ktorej sa nachádzali kostry štyroch žien a časť uvarenej detskej lebky. V okolí skanzenu sa nachádza turistická trasa a cyklotrasa.

Lesná 12, Nižná Myšľa
Karte