fbpx

Drevený krytý most v Kluknave

Kluknavu so Štefanskou Hutou, ktorá je miestnou časťou Kluknavy spája drevený krytý most, ktorý je pýchou slovenských drevených krytých mostov a je jediný svojho druhu na Slovensku. Postavili ho v roku 1832 zo smrekovca cez Hornád medzi Kluknavou a Štefanskou Hutou. Už viac ako 170 rokov slúži svojmu účelu a je dokumentom majstrovstva niekdajších spišských tesárov. Vyniká svojím ojedinelým technickým riešením. Most bol majetkom Banskej hutnej spoločnosti v Mária Hute. V rokoch 1981-1984 bol tento most celý zrekonštruovaný. Čiastočné rekonštrukcie boli v roku 2003 a 2004. V roku 2015 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia. Pristúpilo sa k oprave zdemolovanej fošňovej podlahy a hnilobou poškodených pozdĺžnych nosníkov a prahov, ktoré boli vyrobené z hĺbkovo impregnovaných železničných podvalov. Poškodené a vymenené nosníky boli zosilnené bočnými príložkami. Parapety boli vymenené na celom moste, debnenie konštrukcie v polovici mosta. Celý most bol ošetrený konzervačným prípravkom proti škodcom, na vrchný náter bol použitý konzervačný olej. Upravilo sa aj okolie mosta, zrekonštruovala sa Rinička, ktorá dotvára krásu miesta pri altánku a moste.

zdroj: oficiálne stránky obce Kluknava

Štefánska Huta - Kluknava
Karte
virtuelle Tour