fbpx

Jaskyňa Šarkanova diera

Obec Poráč je obkolesená horstvom Vysokého vrchu. Na jeho severnom úbočí dnes síce neuvidíte poletovať žiadneho šarkana, ale nachádza sa tu zaujímavý prírodný klenot - jaskyňa Šarkanova diera. Predstavuje významné archeologické a paleontologické nálezisko. Našli sa tu kosti pravekých ľudí i zvierat, okrem bežných napríklad aj kosti jaskynného leva. Zaujímavosťou tejto jaskyne je, že sa v nej našli najstaršie kosti zdomácneného psa na Slovensku. Tento nález dokumentuje domestifikáciu psa na našom území v neolite, teda v mladšej dobe kamennej.

Čaká sa už len na objavenie pozostatkov draka, ktorý tu podľa povesti pred stáročiami prebýval. Jaskyňa Šarkanova diera je dlhá 178 metrov a skladá sa z Pastierskej chodby, vysokého Archeologického dómu a zakončená je Galériou. V blízkosti jaskyne Šarkanova diera sa nachádza ešte jedna, jaskyňa Chyža, ktorá je však pre verejnosť neprístupná, je dlhá 14 metrov. Šarkanova diera je z veľkej časti voľne prístupná verejnosti, nesprístupnená časť je uzavretá mrežou. Pôvod jaskyne súvisí s potokom Jordaň, nachádzajúcim sa 30 m nižšie. Vznikla ako riečna jaskyňa pozdĺž puklín vo svetlých triasových vápencoch. Pozornosť vzbudila v roku 1878 u spišského bádateľa Samuela Rótha, zakladateľa slovenskej speleoarcheológie.

Objavil v nej zlomky pravekých nádob, až neskôr prisúdené mladšej dobe kamennej. Nález riečnych kameňov okruhliakov ho utvrdil v tom, že kedysi bola jaskyňa na úrovni okolitej riečnej siete. Nálezy sú významné aj tým, že sa tu našli vedľa seba črepy kultúry s lineárnou a bukovohorskou keramikou. Ľud, ktorý sa už živil prevažne roľníctvom, usadil sa v tak vysoko položenej jaskyni – 690 m nad morom. Je to najvyššie položený nález lineárnej keramiky na Slovensku. Pre svoj význam bola jaskyňa v roku 1979 vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Na návštevu chladných a tmavých útrob jaskyne si treba vziať teplé oblečenie a zdroj svetla. Jaskyňa je súčasťou 1,5 km dlhého Náučného chodníka Šarkanova diera so štyrmi zastávkami a informačnými panelmi (Ľudia Galmusu, Fauna a flóra, Galmus ako turistický systém, Šarkanova diera a Chyža). Ide o nenáročnú trasu, ktorú zvládnu všetky vekové kategórie. Samotná Šarkanova diera je po spomínanom náučnom chodníku z obce Poráč vzdialená približne 1,5km.

V blízkom okolí nájdete Vysoký vrch - 874 m n. m., Rekreačné stredisko Poráč Park. V okolí je veľa dôvodov stráviť tu celý deň, veď drak vtedy spí.
Poráč
Karte