fbpx

Splavy riek Laborec a Ondava, Bodrog

Laborec preteká takmer celým územím Zemplína zo severu na juh. Má 129 km a pramení v Nízkych Beskydách. Priberá prevažne ľavostranné, pomerne rozvinuté prítoky Výravu, Udavu a Cirochu, s ktorými nad Humenným spolu vytvárajú vejár tokov. Ďalej rieka obteká pohorie Vihorlat a prechádza do nížiny, kde zmierňuje svoj sklon, zlieva sa s veľkým ľavostranným prítokom Uhom. Laborec od Stražského až do svojho ústia je celoročne splavný vhodný na nenáročnú vodnú turistiku. Úsek z Radvane nad Laborcom do Humenného a ďalej do Strážskeho je vodácky zaujímavejší. Na jeho splavenie je potrebných aspoň 80 cm na vodočte v Koškovciach.

Ondava je podľa dĺžky je 8. najdlhšou riekou u nás. Ondava postupne preteká cez celky Ondavská vrchovina, Beskydské predhorie, Východoslovenská pahorkatina a Východoslovenská rovina. Zo Svidníka je rieka splavná za stavu 90 cm na vodočte pod mostom, od Stropkova je splavná ak je na vodočte v Stropkove aspoň 50 cm. Úsek pod priehradnou nádržou Domaša je splavný celoročne za stavu 161 cm na vodočte v Hencovciach. Prostredníctvom svojich prítokov spoločne s ľavostrannou Latoricou vytvára rieku Bodrog, ich sútokom pri obci Zemplín v nadmorskej výške 94,5 m n. m.. V mieste kde rieka Bodrog opúšťa Slovensko je najnižšie položené miesto Slovenska - 94,3 m n. m. Aj rieka Bodrog je splavná v slovenskej i maďarskej časti.

Topoľovka
mapa