fbpx

Hrad Skároš

Lokalita je hodnotnou ukážkou románskeho, resp. ranogotického stavebného štýlu. V 13. a začiatkom 14. storočia vlastnil dané územie rod Abovcov. Hrad dala zrejme vybudovať ich bočná vetva Nádasd z Trsteného na prelome 13. a 14. stor. ako šľachtické sídlo. Zánik hradu nastal podľa doterajších poznatkov v 15. storočí, keď vojská Mateja Korvína likvidovali bratrícké pevnosti.

Skároš, ktorý sa nachádza asi 20 km južne od Košíc bezprostredne pri maďarskej hranici, je veľmi stará dedina. Lokalita sa nachádza na vrchu Hrad/Várheď (512 m n. m.). Ide o bočný hrebeň, západne vysunutý zo Slanských vrchov.

Už cestou k zrúcanine Hradu Skároš narazí návštevník na ohnisko s lavicami a stolom, odtiaľ sa ide smerom na východ priamo do kopca. Stúpanie cez vrstevnice je náročné, ale po 15 minútach sa ocitnete pri hradnej priekope so šírkou asi 17 metrov a hĺbkou asi 5 metrov. Východným smerom je priekopa uzavretá, ale na západnom svahu zahýba pozdĺž hradu a vymedzuje ju val, ktorý sa na konci hradu zalamuje a pripája sa k úbočiu. Hrad bol vystavaný z andezitu - miestneho kameňa, ktorý je v okolí výrazne zastúpený.
O hrade nesvedčí žiaden archívny materiál. Jeho vznik je možné preto len predpokladať na základe porovnania s inými podobnými stavbami a podľa vývoja majetkovoprávnych pomerov v tejto oblasti.
Hradný komplex tvoril priestor 55 x 20 m s pôdorysom obdĺžnika. Pozostával z pravidelnej, takmer štvorcovej vyvýšeniny, kde stál kamenný palác, zrejme spojený s hranolovou vežou. Jeho múry hrubé až do 2 m tvorili zároveň obvodové opevnenie. Vstup doň predstavovala brána na západnej strane z nádvoria. To vytváralo mohutný okružný val na západe. Na nádvorí stáli drevené hospodárske budovy. Južne od jadra hradu (obytno-obrannej veže) stálo ešte kamenné predbránie, zabezpečujúce ochranu severnej časti hradu a vstup zo západu. Prirodzene strmý terén chýbal len na severnom okraji hradu, kde bola preto vyhĺbená mohutná priekopa.

Výraznými architektonickými dominantami obce Skároš sú aj rímskokatolícky kostol, postavený po vojne, a kostol reformovaný postavený v roku 1800. V obci sa nachádza aj pomník s areálom Prírodného múzea zbraní. V blízkom okolí sa môžete vybrať aj na Malý Milič, Veľký Milič, Hrad Lipovec, Rankovské skaly či Herliansky gejzír.

Skároš
Karte