fbpx

Náučný chodník Beša - Čičarovce

Náučný chodník začínajúci blízko ústia Laborca do Latorice v obci Beša je určený pre milovníkov vodných biotopov a vlhkých lúk. Oboznámite sa so špecifikami chránenej krajinnej oblasti Latorica, ako sú suchý polder, močiarne biotopy alebo pieskové duny. Dozviete sa, čo zahŕňa práca zoológa v teréne, alebo ako sa narába s ďalekohľadom a monokulárom.

Dĺžka: 15 km
Počet zastávok: 12
Nenáročná trasa

Beša
Karte