fbpx

Náučný chodník Vodná zážitková cesta v Oboríne

Náučný chodník je vybudovaný v dĺžke 3 km s drevenou lávkou (600m) a rozhľadňou na pozorovanie vtáctva, bol vybudovaný v roku 2019 v rámci projektu: „Realizácia vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch". Pozdĺž náučného chodníka sú rozmiestnené informačné tabule, na ktorých sú informácie o chránených živočíchoch a rastlinách, ktoré sa nachádzajú v území Chránenej krajinnej oblasti Latorica a v Chránenom vtáčom území Medzibodrožie a na území európskeho významu Oborínske jamy, ako aj svet vodných živočíchov pozdĺž toku riek Laborec a Latorica. Po prejdení náučného chodníka ponúka obec Oborín plavbu loďou po rieke Laborec (viac info - kontakty). Ďalej je možnosť vypožičať si bicykle (pre dospelých aj pre deti) a prejsť sa po cyklistickom chodníku, či navštíviť múzeum – Vidiecky dom Oborín.

Oborín 15, Oborín
Karte