fbpx

Náučný chodník Vodná zážitková cesta v Oboríne

Mokrade, močiar, drevené mostíky ponad vodu, kyslá rašelina, vodná fauna a flóra, skrátka jedna veľká vodná zážitková cesta. Čaká na vás v obci Oborín, ktorá leží na juhu východného Slovenska, na Dolnom Zemplíne v CHKO Latorica. Na mŕtvom ramene Laborca tu vybudovali drevený náučný chodník s mostíkmi vedúcimi ponad vodu. Drevené mostíky umožňujú návštevníkovi zoznámiť sa s vodným prostredím - mokraďou, močiarom a mŕtvym ramenom. Močiar je územie presiaknuté vodou, na ktorom rastú charakteristické rastliny - tzv. močiarne rastliny. Niektoré druhy močiarov sú zásobené iba pomocou dažďových zrážok, čo má za následok ich vyššie pH a vznik kyslej rašeliny. Druhá skupina je zásobená zrážkami a aj tečúcou vodou, čo vedie ku vzniku neutrálneho prostredia.

Charakteristickým znakom močiarov je pomalý prietok vody, ktorý je často ešte viacej spomaľovaný rastúcou vegetáciou. Vznikajú v rovinných oblastiach, kde je spádová krivka vodných tokov veľmi malá až nulová. Náučný chodník vás však naučí o vode podstatne viac, je súčasťou “Vodnej zážitkovej cesty po rieke Bodrog a jej prítokoch”. Chodník má dĺžku 3 km s drevenou lávkou (600m) a rozhľadňou na pozorovanie vtáctva. Pozdĺž náučného chodníka sú rozmiestnené informačné tabule, na ktorých sú informácie o chránených živočíchoch a rastlinách. Navyše Vodná zážitková cesta je prepojená s Tokajskou oblasťou v Maďarsku. Jej cieľom je sprístupniť cezhraničnú oblasť medzi maďarským Tokajom a obcou Oborín na rieke Bodrog a jej prítokoch na úseku 80 kilometrov pre vodný cestovný ruch, cykloturistiku a jazdy na koňoch. V obci sa nachádza aj vidiecky dom slúžiaci ako lokálne vidiecke múzeum. Vybudovali tu cyklistický chodník s dĺžkou 12 km.

Obec prenajíma lode a člny na elektrický pohon, koč s koňmi a taktiež bicykle. Obec Oborín ponúka plavbu loďou po rieke Laborec. Môžete tu stráviť pár hodín či celý deň, keď vás vodná klíma omrzí, v blízkom okolí stojí za pozornosť aj Most sv. Gottharda, Kláštor v Lelesi či Hrad Parič.

Kontakt - 0910350450
Web: https://www.kosiceregion.com/en/poi/naucny-chodnik-vodna-zazitkova-cesta-v-oborine/


Údaje prevzaté z webovej stránky https://www.keturist.sk/info/aktivity/vodna-zazitkova-cesta-oborin/

Oborín 15, Oborín
mapa