fbpx

Banský náučný chodník Hnilčík

Obec Hnilčík je bohatá na banskú históriu. V tunajších kopcoch sa vyskytovali ložiská železnej a medenej rudy, ktoré patrili medzi najväčšie a najvýznamnejšie na Slovensku. Banské lokality Bindt, Roztoky, Grétla, či Gezwäng majú čestné miesto medzi ložiskami nerastných surovín a sú známe odborníkom v celej strednej Európe. Vďaka bohatým zásobám nerastov sa tu dobývalo už v prehistorických dobách a v stredoveku. V novšej dobe tu vznikli významné banské závody a nadnárodné bansko-hutnícke firmy investovali do ich technického rozvoja nemalé investície. Vďaka tomu patrili bane v Hnilčíku v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia medzi najvyspelejšie, používajúce na tú dobu najmodernejšie technické a technologické výdobytky. Pozostáva z 3 častí:
- zo stálej muzeálnej expozície v objekte drevenej dvojpodlažnej budovy bývalej školy v miestnej časti obce Hnilčík v Jerohute pri Obecnom úrade,
- z podzemnej banskej expozície umiestnenej v štôlni Ľudmila na konci miestnej časti Roztoky,
- zo sústavy náučných montánnych chodníkov v miestnych častiach Roztoky, Bindt, Grétla-Cechy a údolie Železného potoka.

Dĺžka: 4 trasy – 6 km, 4 km, 6 km, 7 km
Počet zastávok: 4, 5, 7, 6
Nenáročná trasa

Hnilčík
mapa
virtuálna prehliadka