fbpx

Veľký Sokol - Slovenský raj

Veľký Sokol je najdlhšou a najmohutnejšou roklinou Slovenského raja. Oba brehy tiesňavy vytvárajú skalné svahy vysoké až 300 m. Fascinujúci terén dotvárajú viaceré vodopády a kaskády a ukončený je romantickou Róthovou roklinou. Prevýšenie rokliny je na svojej dĺžke 6 km 289 metrov.

Prístup je peši z Hrabušíc a z Betlanoviec.

Najdivokejšia časť tiesňavy je pomenovaná po Martinovi Róthovi, známom tatranskom horolezcovi, ktorý bol priekopníkom turistiky v Slovenskom raji a účastníkom prakticky všetkých objavných túr. Roku 1956 namontovali členovia Horskej služby v tiesňave prvé kovové rebríky. Na začiatku Róthovej rokliny na skalnej stene je umiestnená jeho pamätná tabuľa. Veľký Sokol je turistom prístupný v každom ročnom období. Vlhké a zatienené stanovištia skál osídľujú napríklad fialky a mnohé iné chladnomilné druhy. Vyhrievané skaly a skalné hrebene zdobia rastlinné druhy náročnejšie na teplo. Vyskytuje sa tu napríklad symbol Slovenského raja poniklec slovenský. Letné romantické kaskády a osviežujúce vodopády striedajú v zimnom období ľadopády a krásne ľadovcové závesy vytŕčajúce so skalných stien. Zo živočíšnych druhov sa v dolných častiach rokliny vyskytuje napríklad aj salamandra škvrnitá so svojím typickým žlto - čiernym sfarbením a v neprístupných častiach žijú i medvede, vlky a rysy. Porast rokliny tvoria lesné komplexy, miestami pralesovitého charakteru. Veľký Sokol je zároveň príkladom teplotnej inverzie. Prechod tiesňavou umožňujú zabudované technické zariadenia - rebríky, mostíky, lavičky, stúpačky, reťaze a iné. Zákutia Veľkého Sokola sú takto prístupnejšie aj menej zdatným turistom.

Okolie pozýva aj na Podlesok, Suchú Belú, Piecky, Malý Kyseľ, Kláštorisko a cez Glac a Geravy aj na nádherné Dedinky a Mlynky.

Slovenský raj
mapa
virtuálna prehliadka