fbpx

Veľký Sokol - Slovenský raj

Veľký Sokol je najmohutnejšou roklinou Slovenského raja, ktorá je ukončená romantickou Róthovou roklinou. Oba brehy tiesňavy vytvárajú skalné svahy vysoké až 300 m. Fascinujúci terén dotvárajú viaceré vodopády a kaskády, ktoré sú súčasťou národnej prírodnej rezervácie Sokol. Porast rokliny tvoria lesné komplexy, miestami pralesovitého charakteru. Veľký Sokol je zároveň príkladom teplotnej inverzie. Vlhké a zatienené stanovištia skál osídľujú napríklad fialky a mnohé iné chladnomilné druhy. Vyhrievané skaly a skalné hrebene zdobia rastlinné druhy náročnejšie na teplo. Vyskytuje sa tu napríklad poniklec slovenský či ranostaj. Zo živočíšnych druhov sa v dolných častiach rokliny vyskytuje napríklad aj salamandra škvrnitá so svojím typickým žlto-čiernym sfarbením a v neprístupných častiach žijú i medvede, vlky a rysy.

Slovenský raj
mapa
virtuálna prehliadka