fbpx

Lanovka na Geravy

Lanovka na Geravy, celým názvom Osobná visutá jednolanová dráha obežného systému s pevným uchytením jednomiestnych sedačiek, si vyslúžila pomenovanie slovenský unikát. Bola poslednou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku. Takmer dvojkilometrovú lanovku s prevýšením 221 metrov a kapacitou 133 osôb postavili ešte v roku 1970. Štyridsať rokov prevážala turistov z obce Dedinky na planinu Geravy a ročne ju využívalo v priemere 15 000 ľudí. Prevádzku lanovky z obce ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012.

1970
Spestruje horské prostredie Slovenského raja od roku 1970, inštalovaná bola po dvoch rokoch výstavby.

1970 - 2011
Ročne ju využívalo v priemere 15 000 ľudí a po čase prešiel jej zabezpečovací systém v roku 1986 rekonštrukciou, v rokoch 1987 - 1988 boli rekonštruované aj stanice s traťou, a ďalej prevážala návštevníkov ešte do roku 2011.

2023
Po 12 rokoch odstavenia od prevádzky začala lanovka opäť premávať. Jediná jednosedačková lanovka na Slovensku

Preprava detí menších ako 1,25 m nie je povolená.

Osoby mladšie ako 15 rokov, ktoré merajú viac ako 1,25 m, sa môžu prepravovať len zabezpečené fixačnými zariadeniami.


Dospelý zakúpením cestovného lístka pre takúto osobu preberá za ňu plnú právnu zodpovednosť za prepravu od nástupu až po vystúpenie z budovy lanovej dráhy.

Dolná stanica Dedinky - 808 m n. m.

Horná stanica Geravy - 1 020 m n. m.

Prevádzka lanovej dráhy - 01.05. - 31.10.

dĺžka trate - 1988,7 m

počet sedačiek - 133 ks

prepravná kapacita - max. 290 osôb/hod.

max. dopravná rýchlosť - 2,2 m/s

Lanovka na Geravy, Dedinky
mapa