fbpx
Turistika

Hájske vodopády

Neďaleko cesty spájajúcej obce Háj a Hačava nájdete pozoruhodné, prírodou vytvorené miesto - Hájske vodopády, inak nazývané aj Vodopády Hlboký jarok. Ide o jedno z najpôsobivejších zákutí Slovenského krasu. Voda sa tu valí z výšky 1 až 7 metrov, z travertínových hrádzí vytvorených potokom Garádics. V zimnom období vodopády často zamrznú a tak vytvárajú nádherné ľadové steny a cencúle.

Priamo z obce Háj vedie žltá turistická trasa v smere na Hačavu. Cesta k vodopádom bola postavená talianskymi vojakmi v roku 1912. Na vodopády na tejto asfaltovej ceste poukazujú tri smerovníky.

Dĺžka Hájskej doliny a krasovej tiesňavy je približne 6,5 km. Aj keď prevýšenie medzi obcami je asi 400 metrov, cesta v smere na Hačavu je nenáročná, s miernym stúpaním. Na rozhraní Slovenského krasu a Volovských vrchov pramení potok, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Turňa. Na konci tiesňavy vytvára v travertínových hrádzach v oblasti od Čertovho mosta vďaka výškovým rozdielom až 300 metrov sústavu vodopádov rôznej veľkosti. Dolina oddeľuje od seba dve najvýchodnejšie planiny Slovenského krasu, a to Jasovskú planinu a Zádielskú planinu. Medzi najväčšie a najnavštevovanejšie vodopády smerom z obce Háj do obce Hačava patria:
• Dolný Hájsky vodopád vysoký cca 5 m (od asfaltovej cesty je označený ako vodopád č. 1),
• Hájsky vodopád Veľký most vysoký cca 3,1 m,
• Hájsky vodopád Malý perej vysoký cca 2 m,
• Hájsky vodopád Malý most vysoký cca 3 m,
• Hájsky vodopádik vysoký cca 1,5 m,
• Veľký Hájsky vodopád vysoký cca 7 m (od asfaltovej cesty je označený ako vodopád č. 2),
• Stredný Hájsky vodopád vysoký cca 3,9 m (od asfaltovej cesty je označený ako vodopád č. 3),
• Horný Hájsky vodopád vysoký cca 5,3 m (od asfaltovej cesty je označený ako vodopád č. 4).
Pri Veľkom Hájskom vodopáde môžete nájsť altánok, lavičky a ohniská. Lavičku nájdete aj pri Strednom Hájskom vodopáde. Najlepšie je absolvovať prechádzku lesom popri potoku. Hájske vodopády nie sú len dielom prírody, ale aj dielom ľudských rúk, pretože sa v miestach Hájskej doliny nachádzali v minulosti malé travertínové bane a lomy. Travertín je druh vápenca, vznikajúceho vyzrážaním zo sladkovodných minerálnych, prípadne termálnych prameňov, ktorý sa využíva ako stavebný a obkladový kameň.

V blízkom okolí si nenechajte ujsť sochu anjela v obci Háj a prechádzku blízkou Zádielskou či Jasovskou planinou.

Háj
mapa
virtuálna prehliadka