fbpx

Chodník medzi Ochtinou a Ochtinskou aragonitovou jaskyňou

Kto by si s obcou Ochtiná automaticky nespojil známu Ochtinskú aragonitovú jaskyňu? V jaskyni bol už azda každý (teda budeme v to dúfať), no poznáte aj obec, do ktorej územia jaskyňa patrí? Teraz tú príležitosť máte. Ekologicky a zdravšou alternatívou (ako je auto) sa okolo národnej kultúrnej pamiatky a niekoľkých oddychových zón viete dostať priamo k jaskyni.

Obec Ochtiná patrí do okresu Rožňavy (od Rožňavy je vzdialená necelých 20 km) a leží v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Chodník k Ochtinskej aragonitovej jaskyni začína už na autobusovej zastávke v Ochtinej, kde je zriadení park a osadená informačná tabuľa s mapou chodníka.

Chodník zo zastávky pokračuje k národnej kultúrnej pamiatke - Evanjelickému kostolu, kde je tiež oddychová zóna s lavičkami
a kvetinovou skalkou. Kostol je goticko-románsky so zachovalou freskovou výzdobou (medzi najpôsobivejšie fresky patrí Posledná večera). Chodník ďalej pokračuje na koniec obce (stále tou istou cestou z autobusovej zastávky), kde pod lesom je altánok so sedením, ohniskom a hojdačkami pre deti. Celý chodník má cca 3,5 km. Pod lesom pri altánku je veľký priestor na parkovanie áut. Pri altánku sa križuje turistický chodník do jaskyne s cyklotrasou do Slavošovkého tunela.

V susedných obciach môžete navštíviť kostoly, ktoré spolu s tým ochtínskym kostolom patria do Štítnického okruhu gotickej cesty. Okruh sa skladá z Evanjelického kostola v Koceľovciach, Kostola reformovanej cirkvi v Plešivci, Evanjelického kostola v Štítniku, Evanjelického kostola v Brdárke a samotného Evanjelického kostola v Ochtinej.

Ochtiná, č. d. 25, Ochtiná
mapa
kontakt
telefón
+421 905 576 994