fbpx

Náučný chodník Horný Abov

Náučný chodník začína v obci Ždaňa, ktorá sa nachádza juhovýchodne od Košíc. Chodník približuje živočíšstvo a rastlinstvo nielen tejto obce, ale aj obce Skároš, nad ktorou sa nachádzajú ruiny stredovekého hradu z prelomu 13. a 14. storočia. Chodník prechádza cez ranogotický kostolík v lokalite Koscelok , Olšavu a obec Trstenné pri Hornáde, v ktorej možno pozorovať prirodzené koryto s meandrami v rôznych štádiách vývoja.

Dĺžka: 8 km
Počet zastávok: 11
Nenáročná až stredne náročná trasa

Ždaňa
mapa
virtuálna prehliadka