fbpx
Objav poklady regiónu

Vydajte sa v ústrety histórii a priblížte si miestne tradície spracovania nerastného bohatstva. Vďaka sile prírody, zručnosti a pracovitosti miestnych majstrov, sa tento región stal jedným z najväčších producentov železa v Uhorsku. Železná cesta spája miesta bývalej ťažby železných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov.

JEDINÉ MÚZEUM TECHNICKÉHO ZAMERANIA NA SLOVENSKU

Slovenské technické múzeum do dnešného dňa zhromaždilo viac ako 33 600 kusov zbierkových predmetov z oblasti baníctva, hutníctva, kováčstva, hodinárstva, strojárstva, geodézie a kartografie, fotografickej a ďalších technických oblastí.

NAJSTARŠIE VÝTVARNÉ ZOBRAZENIE BANÍCKEJ PRÁCE

Rožňavská metercia zobrazuje nielen sakrálny námet, ale realisticky zachytáva život baníkov v banskej osade Rozgang v Čučme, v blízkosti mesta Rožňava. Tam sa dnes nachádza náučný chodník. Originál obrazu je v Biskupskom kostole v Rožňave, kópia v Banskom múzeu v Rožňave.

TISÍCROČNÁ TRADÍCIA PIVOVARNÍCTVA

Pivovarnícka tradícia mesta Rožňava siaha rovnako ďaleko do histórie ako jej tradícia banícka. Výrobu piva a sortiment špeciálnych pív priniesli do Rožňavy zo svojich pôvodných domovov hlavne nemeckí banskí majstri.

ZLATÝ MOK BANÍKOV

Pivo Buchvald vyrobené podľa starého pivovarského zákona o čistote piva – Reinheitsgebot. V pive sú použité iba 4 suroviny, a to: voda, slad, chmeľ a pivovarské kvasnice. Pivo sa tak podáva nepasterizované, nefiltrované, čerstvé, kvalitné a bohaté na vitamíny.