fbpx

Cyklo Nižná Myšľa

Zvyšovanie úrovne cykloturizmu je dôležitou súčasťou cestovného ruchu. Nižná Myšľa bola križovatkou dejín od praveku a tak je aj dnes križovatkou cyklotrás všetkých náročností.

039 – Košice – Skároš – 29,2 km
Nižná Myšľa – Skároš začína na križovatke s červenou magistrálou pri Hornáde v katastri obce Nižná Myšľa. Prechádza obcou a hneď za ňou pokračuje hájom popri vzácnom nálezisku Varhégy, kde sa môžete zastaviť a pozrieť si krásne zrekonštruované a obnovené osídlenie z praveku. Následne pokračuje popri Olšave do obce Vyšná Myšľa, kde trasa odbočí a stúpa do lesov Slanských vrchov. Prechádzate lesnými cestami s peknými výhľadmi na Košickú kotlinu až do lokality Červený vrch, odkiaľ už klesáte do obce Skároš, kde trasa končí.

2706 – Nižná Myšľa – Skároš – 13,8 km
Košice – Nižná Myšľa – Skároš – SK/HU začína pri rieke Hornád v širšom centre mesta Košice. Až na okraj mesta vedie po cyklochodníkoch a hrádzach rieky rovinatým profilom. V mestskej časti Krásna sa povrch mení na nespevnený. Pri obci Nižná Myšľa sa nachádza križovatka s modrou cykloturistickou trasou, červená pokračuje po ceste smerom do obce Ždaňa, kde už pokračuje s malou premávkou cez obec Trstená pri Hornáde do obce Skároš, kde sa opäť stretáva s modrou cykloturistickou trasou. Za obcou prechádza popri pamätníku z druhej svetovej vojny stúpaním až na hranicu s Maďarskom, kde končí.

Cyklotrasa Hornád je červeno a na časti úseku aj modro označená trasa vhodná pre turistiku a cykloturistiku v okolí Košíc. Začína sa na Golianovej ulici pred mostom pre peších, na rozhraní sídliska Nad Jazerom a mestskej časti Krásna. Smeruje po poľnej ceste pozdĺž rieky Hornád. Prvá polovica je nenáročná, prakticky bez prevýšenia. Prechádza zvyškami lužného lesa. Míňa obce Kokšov-Bakša a Nižná Myšľa, prechádza cez Ždaňu i Trstené pri Hornáde, kde sú mŕtve ramená - pozostatky pôvodného toku rieky pred reguláciou v druhej polovici 20. storočia. Odtiaľ začína stúpanie po vedľajšej asfaltovej ceste až k úpätiu Slanských vrchov do obce Skároš. Trasa pokračuje cez les už modrou značkou do Vyšnej Myšle a následne aj Nižnej Myšle. Bez obchádzky sa dá zo Skároša do Nižnej Myšle dostať aj po žlto označenom lesnom chodníku. Tento chodník vedie popri tzv. Koscelku, odkrytom pôdoryse kostola zaniknutej stredovekej dediny tesne pred východom z lesa. Vyviera tu nikdy nezamŕzajúci prameň. Modrá aj žltá značka vedú cez Nižnú Myšľu k drevenému mostu ponad Hornád. Na druhej strane je už pôvodná červená cyklotrasa, ktorá smeruje späť do Košíc na miesto štartu.

Vzdialenosti:
Košice - Skároš (červená značka): 20 km
Skároš - (Vyšná Myšľa) - Nižná Myšľa (modrá značka): 16 km
Skároš - Nižná Myšľa (žltá značka): 8 km
Nižná Myšľa - Košice (červená značka): 8 km


Nižná Myšľa
mapa