fbpx

Lesnícky náučný chodník Park Parchovany

Chodník poukazuje na mimoriadnu hodnotu tunajšieho lesného parku a význam lesov pre život človeka. Osobitosťou chodníka je skutočnosť, že začína priamo pri škole, čím sa stáva jej živou súčasťou. V tejto prírodnej učebni môžete získať nielen praktické vedomosti z prírodopisu, ale aj spoznať našu históriu a uvedomiť si, že každý strom si zasluhuje úctu a ochranu. Dozviete sa, čo nám dávajú stromy, aké potrebné sú lesy pre vzduch, ktorý dýchame, a budete môcť obdivovať dva vzácne duby letné s obvodmi kmeňov viac ako 500 cm.

Dĺžka: 0,5 km
Počet zastávok: 8
Nenáročná trasa

Parchovany
mapa
virtuálna prehliadka