fbpx

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Múzeum sídliace v barokovo-klasicistickom kaštieli z 18. storočia postavenom na zvyškoch hradu Parič zhromažďuje a sprístupňuje predmety prezentujúce históriu Trebišovského okresu. Špecializuje sa pritom na dejiny poľnohospodárstva a tokajského vinohradníctva. Expozícia histórie poľnohospodárstva na východnom Slovensku dokumentuje vývoj tohto odvetvia od neolitu až po súčasnosť. Milovníkov tokajského vína zaujme expozícia venovaná vývoju vinohradníctva v Tokaji už od polovice 13. storočia. Ďalšie expozície sú zamerané na remeslá južného Zemplína (kováčstvo, kolárstvo a povrazníctvo), ľudové kroje a ľudovú drevorezbu a plastiku tohto regiónu. Vývoj roľníctva je zdokumentovaný expozíciami poľnohospodárskych strojov. Zaujímavou je i výstava venovaná vývoju mlatby na východnom Slovensku.

M. R. Štefánika 65, Trebišov
mapa
virtuálna prehliadka