fbpx

Náučný banský chodník Novoveská Huta

Banícky náučný chodník v Novoveskej Hute je situovaný prevažne v úbočiach Muráňa.Červenú trasu náučného chodníka začíname na námestí v Novoveskej Hute, kde je situovaný prvý panel. Po Horskej ulici vyjdeme nad bývalý uránový závod na lúku, z ktorej odbočíme doľava a po lesnej ceste sa dostaneme do údolia Kráľovského potoka. Odbočíme vpravo a stúpame vo svahu Stražanského kopca. Neprechádzame síce priamo cez uránový povrchový lom, ale ďalší panel nám ho približuje na viacerých fotografiách. Z križovatky Pod Zlomom môžeme odbočiť troma smermi. Po červenej trase priamo, prechádzame okolo banského poľa Peter a Pavol s náučným pútačom pred zachovaným vstupným portálom banskej štôlne. Po lesnej zvážnici sa dostávame na Vojtechovu samotu. Modrá trasa končí na Vojtechovej samote pri turistickom prístrešku. Po červenej pokračujeme dole okolo potoka na Rybníky. Za Rybníkmi odbočíme doprava, po mostíkoch prejdeme cez potok Holubnica a po zvážnici sa dostaneme na poľanu Leithaus. Po niekoľkých sto metroch prichádzame na miesto, kde sme už boli, na lúku pod Ilonkinym prameňom. Vrátime sa späť na námestie v Novoveskej Hute, kde je osadený panel pripomínajúci históriu medenorudného baníctva. Popod les sa dostaneme k poslednému náučnému panelu Sadrovec v Medvedej dolke v blízkosti moderného priestranného zrubového turistického prístrešku. Červenú a modrú náučnú trasu môžeme absolvovať peši, na bicykli alebo aj na lyžiach. Žltú trasu odporúčame len pre pešiu turistiku.

Dĺžka: 18 km
Počet zastávok: 8
Nenáročná až stredne náročná trasa

Zdroj: https://www.slovenskyraj.eu/uploads/wysiwyg/PDF/bansky_chodnik_brozura_final_nahlad.pdf

Horská 1, Spišská Nová Ves
mapa
virtuálna prehliadka