fbpx

Skalné mesto Dreveník

Najväčšie travertínové územie na Slovensku je už na prvý pohľad zaujímavou skalnou scenériou. Travertínová kopa má tvar stolovej hory. Za pohľad stoja skalné útvary, puklinové jaskyne, rokliny a priepasti. Najznámejšími z nich sú roklina Peklo a Kamenný raj. Tvoria ho skalné útvary pripomínajúce veže. Priaznivcov histórie ale určite upútajú aj zvyšky starého slovanského hradiska.

Prírodnou rezerváciou Dreveník vedie značený turistický chodník zo Spišského Podhradia a z obce Žehra. Dostanete sa tam však aj z parkoviska pod Spišským hradom.

Na kopci Dreveník sa nachádzala osada roľníckeho človeka z mladšej kamennej doby. Na svoje si tu prídu milovníci hojne sa vyskytujúcich fosílií či vzácneho, neraz prísne chráneného rastlinstva a liečivých byliniek. O Dreveníku svedčí aj písomná zmienka o meste Spišské Podhradie z roku 1249. Ide o listinu uhorského kráľa Bela IV. spišskému prepoštovi sídliacemu na Spišskej Kapitule. V listine sa spomína "Villa Saxorum sub Castro", čo znamená "osada Sasov pod hradom". Dreveník svoju históriu však začal písať a fosílne dokumentovať už oveľa skôr. Kopa bola vytvorená z prameňov minerálnych vôd na tektonickom lome. Ten vznikol spojením viacerých vápencovo-travertínových kôp (Pažie, Kozia, Ostrá hura). Je najstarším útvarom svojho typu v okolí Spišského Podhradia a najväčším travertínovým územím na Slovensku. Na jeho svahoch sa nachádzajú 3 jaskyne.
Travertíny sa využívajú ako stavebný a obkladový kameň. Toto využitie je bežné aj na Slovensku, pretože tu patria travertíny medzi najmladšie horniny a teda aj najmenej postihnuté tektonickými procesmi, vďaka čomu nie sú popraskané.
Prírodná rezervácia Dreveník je zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

Z Dreveníka si môžete vychutnať množstvo nádherných výhľadov, ktorým kraľuje pohľad na majestátny Spišský hrad, po jeho prehliadke si nenechajte ujsť ani Kostol Ducha Svätého v Žehre, v ktorom najvzácnejšie pamiatky sú nástenné maľby, tvoriace ucelený ikonografický cyklus.

Skalné mesto Dreveník
mapa
virtuálna prehliadka