fbpx

Skalné mesto Dreveník


Miesto, kde sa snúbi peklo s rajom

Príroda, turistika, skalné útvary, puklinové jaskyne, rokliny a priepasti, skalolezectvo, história, umenie travertínu, peklo aj raj - toto všetko na jednom mieste, v jednom meste – skalnom meste Dreveník. Najväčšie travertínové územie na Slovensku je už na prvý pohľad zaujímavou skalnou scenériou, je jedným z unikátnych klenotov slovenskej prírody. Skalné mesto Dreveník má dĺžku približne 2 kilometre. Samotný komplex sa rozdeľuje na dve základné skalné mestá - Peklo a Raj. Už názvy vypovedajú o charaktere jednotlivých skalných miest. Peklo je pochmúrna spleť úzkych skalných chodieb, ktoré zvierajú až 40 metrov vysoké steny. Naopak Raj je tvorený rozmanitými vežičkami. Priaznivcov histórie ale určite upútajú aj zvyšky starého slovanského hradiska. Na kopci Dreveník sa nachádzala osada roľníckeho človeka z mladšej kamennej doby. Na svoje si tu prídu milovníci hojne sa vyskytujúcich fosílií či vzácneho, neraz prísne chráneného, rastlinstva a liečivých byliniek. O Dreveníku svedčí aj písomná zmienka o meste Spišské Podhradie z roku 1249. Ide o listinu uhorského kráľa Bela IV. spišskému prepoštovi sídliacemu na Spišskej Kapitule. V listine sa spomína "Villa Saxorum sub Castro", čo znamená "osada Sasov pod hradom". Dreveník svoju históriu však začal písať a fosílne dokumentovať už oveľa skôr. Kopa bola vytvorená z prameňov minerálnych vôd na tektonickom lome. Ten vznikol spojením viacerých vápencovo-travertínových kôp (Pažie, Kozia, Ostrá hura). Na jeho svahoch sa nachádzajú 3 jaskyne. Travertíny sa využívajú ako stavebný a obkladový kameň. Toto využitie je bežné aj na Slovensku, pretože tu patria travertíny medzi najmladšie horniny a teda aj najmenej postihnuté tektonickými procesmi, vďaka čomu nie sú popraskané. Prírodná rezervácia Dreveník je zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Veľmi pôsobivá je aj vrcholová plošina Dreveníka, z jej najvyššieho bodu sa vám naskytne krásny pohľad na okolie - Hornádsku kotlinu, blízke Branisko, Volovské vrchy a Levočské vrchy. Okrem výhľadu vás určite zaujmú aj typické krasové formy - závrty a škrapy. Množstvu nádherných výhľadov kraľuje pohľad na majestátny Spišský hrad, po jeho prehliadke si nenechajte ujsť ani Kostol Ducha Svätého v Žehre, v ktorom najvzácnejšie pamiatky sú nástenné maľby, tvoriace ucelený ikonografický cyklus. Prírodnou rezerváciou Dreveník vedie cca 4km dlhý značený turistický a náučný chodník zo Spišského Podhradia a z obce Žehra. Dostanete sa tam však aj z parkoviska pod Spišským hradom.

Skalné mesto Dreveník, Žehra
mapa
virtuálna prehliadka