fbpx

Turistické informačné centrum Veľké Kapušany

Turistické informačné centrum je účelové zariadenie, ktoré zabezpečuje zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu osobne, telefonicky, písomne, elektronickou formou a prostredníctvom sociálnych sietí. Zabezpečuje kontinuálnu informovanosť a servis pre domácich a zahraničných návštevníkov.

SLUŽBY TURISTICKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA:
• informácie o turistických a cyklistických trasách,
• informácie o zaujímavostiach, pamiatkach, histórii mesta a okolia,
• tipy na výlety,
• informácie o kultúrnych pamiatkach a prírodných zaujímavostiach,
• informácie o ubytovacích a stravovacích službách,
• informácie o možnostiach rekreácie a športu,
• informácie o možnostiach kultúrneho vyžitia,
• vyhľadávanie vlakových a autobusových spojov,
• internet pre verejnosť, WiFi zóna.

Zdroj: https://www.vkapusany.sk/turisticke-inf-centrum.html

Hlavná ulica 32, Veľké Kapušany
mapa