fbpx
Remeslo – dedičstvo našich predkov

Videli ste už pracovať tokára alebo kováča? Dostať staré remeslá medzi mladých je možné aj v Košickom kraji, a to prostredníctvom zážitkov. Náš kraj ponúka aktivity, ktoré zaujmú rodiny s deťmi aj jednotlivcov. Domáci aj zahraniční návštevníci si tak na vlastnej koži môžu vyskúšať niečo nové a zaujímavé, čo inde nenájdu.

Mlynárstvo

Mlynárstvo patrilo na našom území vždy medzi najrozšírenejšie remeslá. Jeho rozvoj bol úzko spätý s vynálezom vodného kolesa. V malebnej obci Kováčová (okres Rožňava), ktorá svojou rozlohou a počtom obyvateľov patrí medzi tie menšie obce, ale o to krajšie a rozprávkové, sa nachádza miesto vodného mlynu, ktorý patril kedysi rodine Andrássyovcov z Krásnej Hôrky, má pôvodné originálne technické zariadenia a stroje na proces mletia múky. Prostredníctvom prehliadky mlyna sa oboznámite s tradičným mlynárskym remeslom, ale aj uvidíte, ako sa kedysi vyrábala múka pomocou pôvodného zachovaného zariadenia.

Mlyn je autentickou pamiatkou, ktorú kedysi vlastnili aj spomínaní zástupcovia rodu Andrássyovcov. Odvtedy mlynským kolom pretieklo naozaj veľa vody. Spája sa aj s príbehom rodiny Gejzu Lyócsa a jeho starým otcom, ktorý bol posledným v rodinnej tradícii mlynárskeho remesla podávaným z generácie na generáciu. Po znárodnení v roku 1950 prišli Lyócsovci nielen o mlyn, ale aj o dom, ktorý bol jeho súčasťou, a v ktorom bývala rodina. Našťastie sa v ňom zachovali všetky pôvodné stroje.

 

Ako je dobre známe, na tomto mieste sa vyrábala múka, ktorá je základnou surovinou pri výrobe chleba. Potraviny, ktorú si naši predkovia vážili najviac zo všetkých. V múzeu vodného mlyna, ktorý patril rodine Andrássyovcov z Krásnej Hôrky, uvidíte pôvodné zariadenie a spôsob, akým sa múka vyrábala. Súčasťou prehliadky je expozícia úžitkových predmetov a predmetov ľudovej tvorby (hrnčiarske, keramické, prútené výrobky, výšivky a iné pochádzajúce z tejto oblasti Gemera).

 

Tokárstvo

Tokárstvo je remeselná a domácka výroba točených úžitkových predmetov z dreva. Na takúto vôňu dreva vás priláka drevosústruhár Erich Černaj v Gemerskej Polome. Hlavnou technikou jeho tvorby je sústruženie. Spracúva drevo a tvorí z neho nádherne produkty. Ku každému výrobku pristupuje individuálne – veď každý kus dreva je iný. Vďaka jedinečnému prístupu sú jeho diela originálne. Svoj Woodpeckeratelier má na Súlovskej 740 v Gemerskej Polome.

Samotnému sústruženiu predchádza starostlivý výber dreva. Narezanie na požadovaný rozmer. Upnutie do sústruhu a sústruženie. Nasleduje postupné ručné brúsenie od hrubého brúsneho papiera k najjemnejšiemu, až kým sa nedosiahne požadovaný hladký povrch. A napokon morenie – nanášanie ľanového oleja v niekoľkých vrstvách, ktorý zabezpečí ochranu povrchu a zároveň zvýrazní kresbu dreva. Niekedy treba niečo zvýrazniť, inokedy skryť.

 

Hrnčiarstvo Macák

Na svojom hrnčiarskom kruhu vás rád naučí umeniu hliny a ukáže vám glazovanie. Výroba keramiky z pálenej hliny patrí k najstarším zamestnaniam na našom krásnom Slovensku. Rozkvet hrnčiarstva súvisel s praktickými potrebami vidieckych domácností, pre ktoré hrnčiari vyrábali rôzne druhy úžitkového riadu. Hrnčiari pracovali najmä v zime. Návrat k dávnej, ale stále zachovávanej tradícii, môžete zažiť na hrnčiarskom kurze na Hrnčiarskej ulici v Košiciach.

A kde ho nájdete? Hrnčiarska ulica, prezývaná aj Ulička remesiel, je ulica v mestskej časti Staré Mesto v Košiciach. Jej začiatok sa nachádza pri Miklušovej väznici a Kalvínskom kostole. Ulička je pokrytá dobovou dlažbou a s malými domčekmi tvorí najmalebnejšiu uličku v meste. V jeho výrobkoch sú ukryté hodiny, dni, roky sústredenej práce, neustáleho hľadania správnych postupov, dozrievania zručností. Vkladá do nich svoje skúsenosti, myšlienky, predstavy i sny. V súčasnosti pôsobí v Košiciach v Uličke remesiel. Jeho obchodík na Hrnčiarskej je takým malým rodinným podnikom.

 

Pri hrnčiarskom kruhu, po vymodelovaní, je na rade jeho manželka, ktorá sa venuje umeleckému glazovaniu. Po vypálení v peci pri vyše 1000 °C sa tradičné umelecké diela dostávajú z pivničky o poschodie vyššie na pult v obchode. Hneď nad hrnčiarskou dielňou sa nachádza spomínaný obchodík, kde si prekrásne diela Igora Macáka a jeho manželky môžete zakúpiť. Šálky, vínové súpravy, vázy, krčahy, ale aj roztomilé postavičky sú očarujúce. Nájdete tu i predmety ozdobované vlastnou jedinečnou technikou, do ktorej sa vyrývajú rôzne ornamenty.

Umelecký kováč Cyril Horák

Cyril Horák. V minulosti boli jeho záľubou kone, preto často videl, ako ich chodil kováč podkúvať.  Postupne si kováčske remeslo obľúbil aj on sám. Dnes vyrába originálne misy, krbové náradia, rôzne plastiky, ale i väčšie veci na objednávku. Na kováčske remeslo potrebuje neustály prísun železa, ktoré potom spracováva, uhlie a elektrické brúsne kotúče alebo podobné náradie. Všetko ostatné, ako sekáče, kliešte a podobne, si vyrába priamo ona sám.

Kde ho nájdete? V obci Ruskov v okrese Košice – okolie, kde má svoju dielňu. Kováčstvu sa venuje už dlhé roky. Cyril Horák po maturite študoval 6 semestrov na Baníckej fakulte na Technickej univerzite a potom absolvoval Podkúvačsky kurz na Veterinárnej univerzite. Od roku 1998 pracoval ako umelecký kováč na známej Uličke historických remesiel v Košiciach. Dnes ho nájdete v Ruskove.

 

Venuje sa najmä výrobe interiérových dekoratívnych predmetov a pracuje výlučne so železom. Nezaobíde sa bez kováčskej vyhne s ventilátorom, ktorá udržuje železo v teplote približne 1200 °C, vyššie od ktorej materiál oxiduje a následne sa taví. Vyhňa pracuje na palive z čierneho uhlia alebo koksu. Kladivom sa spracováva na kovadline alebo pod buchárom, ak je napríklad nutné hrubšie plátky zúžiť. Každá priehlbina na finálnom predmete znamená aspoň jeden úder kladivkom.

Remeselnícky dom v Krásnohorskej Dlhej Lúke

Ukážky tradičných remesiel – košikárstvo, tkanie na krosnách, pečenie chleba, to všetko na vás čaká v Remeselníckom dome v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Nájdete ho na mieste pôvodného kaštieľa Andrássyovcov, v ktorom sa v súčasnosti nachádza areál miestnej školy a škôlky. V obci pôsobí Združenie gemerských remeselníkov, ktoré oživuje ľudové remeslá. Návštevníkom prezentuje remeslá ako košikárstvo, tkanie na tradičných krosnách, výrobu papiera, ukážky hrnčiarskej práce s možnosťou zakúpenia suvenírov.

V Remeselníckom dome nájdu milovníci remesiel priestor pre výučbu ručných remesiel,  ale aj priestor na prezentáciu tu vytvorených predmetov.  Združenie gemerských remeselníkov, ktoré stojí za Remeselníckom domov, má niekoľkoročné skúsenosti a viac ako 100 členov zo Slovenska i zo zahraničia. Ľudia, ktorí sa rozhodli venovať remeslu na profesionálnej úrovni, sa pravidelne zúčastňujú školení, konferencií a tréningov zameraných na remeslá. Za posledné roky združenie vybudovalo spoluprácu s viacerými maďarskými spolkami, ktoré sú zamerané na ľudové umenie (Hegyalja, Bükkalja, Palóc, Fügedi Márta és Sajó menti). Väčšina členov týchto združení sú členmi tiež Združenia gemerských remeselníkov.

Na tomto mieste robia pravidelne detské tábory ručných remesiel, trhy ručného remesla, burzu starožitností, remeselnícky trh, na ktorom sa stretávajú miestni remeselníci z celého regiónu, ale aj zo širšieho okolia. Návštevníkov potešia aj víkendy tvorivých dielní pre dospelých v košikárstve a hrnčiarstva. Všetky aktivity sa uskutočňujú na dvore a priestoroch spomínaného Remeselníckeho domu. 

Foto: ilustračné