fbpx
Birdwatching na Senianskych rybníkoch počas jesennej migrácie vtákov

:Jesenné divadlo so scenériou a kulisami, aké nikde inde na Slovensku neuvidíte

Divadlo, ktoré má stovky protagonistov, si môžete prísť vychutnať na pódium Senianskych zarastených plôch jazier či rybníkov, kde vtáčí spev nepozná konkurenciu. Jeseň je obdobím nástupu mnohých vtákov na migráciu. Senianske rybníky a Vtáčí raj pri obci Senné dostávajú hlavné slovo pri jedinečnom pozorovaní tiahnucich sa kŕdľov, odpočívajúcich skupín a dych berúcich preletov. Je to žičlivý priestor lákajúci cyklistov či nadšencov prechádzok naplnených pokojom.

Človeka očaria šíre lúky, mokrade plné džavotu vzácneho vtáctva, z ktorých sa vymyká ladný let volaviek. Atmosféru dotvárajú splašené kačky, majestátne labute, energické potáplice alebo dôstojné a pozorné dravce krúžiace vysoko nad hlavami. Nebeské scény prinášajú pocit odľahčenia a relax.

:Prelet jeseňou

Senianska mokraď odpradávna priťahovala nespočetné množstvá rôznych druhov vtákov, ktoré tu sčasti hniezdili, sčasti odpočívali počas svojich migračných letov cez hrebene Karpát. Zhromaždiská prelietajúcich kŕdľov sú relatívne malé plochy, kde sa na maličkom území sústredí obrovské množstvo vtákov.

Nad územím aj na nocoviskách sa od novembra do Vianoc zdržiavajú desiatky tisíc husí. Zima je pre vtáky náročná na prežitie, lebo sa musia vysporiadať s nepriaznivým počasím, nedostatkom potravy. Pre viacero druhov na mokrade viazaných vtákov totiž predstavuje toto miesto jediné alebo jedno z mála hniezdísk na Slovensku.

Na tejto lokalite a v jej širšom okolí bolo od začiatku ornitologických pozorovaní zaznamenaných pre Slovensko rekordných 295 vtáčích druhov. Pri 134 druhoch bolo dokázané hniezdenie. Senianske rybníky sú rovnako významnou migračnou zastávkou počas jarného ťahu.

:Jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe

Tento „vtáčí raj“ medzinárodného významu zaberá plochu 1490 ha. Nachádza sa na východe Slovenska – v severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny, v celku Východoslovenská rovina, v nadmorskej výške 100 – 104 m n m. Spadá do katastrálnych území obcí Iňačovce, Senné a Hažín (okres Michalovce), Blatná Polianka a Blatné Remety (okres Sobrance).

Zistil sa aj výskyt 43 druhov cicavcov a územie je významné pre výskyt rastlinných spoločenstiev mokradí a vlhkých lúk, pre výskyt rovnokrídlovcov, motýľov, rýb, obojživelníkov aj plazov. Svojím vedeckým a ochranárskym významom nadobudla táto lokalita medzinárodný charakter, preto Senianske rybníky lákajú milovníkov prírody aj ornitológov nielen z celého Slovenska, ale aj z Európy.

V roku 2000 bola táto lokalita uznaná aj medzinárodnou organizáciou BirdLife International za významné vtáčie územie Európy.

:Divadelní aktéri

Vo vyčlenených rybníkoch si prídu na svoje aj milovníci športového a rekreačného rybolovu. Pre kvalitnejšie vyťaženie výletu je dobré aspoň trochu sa pripraviť a teoreticky sa zorientovať v zoológii, botanike či ornitológii. Človek si potom odnesie silnejšie a trvalejšie dojmy. Aj preto si doprajte krátku prehliadku vtáčieho móla – popri desiatkach iných hniezdia v národnej prírodnej rezervácii početné populácie potápky chochlatej a chochlačky vrkočatej.

Vtáčie ostrovy obýva zas kolónia kormorána veľkého a čajky bielohlavej. Návštevníkov zaujmú aj obrazy podmáčaných vŕbových porastov, v ktorých sa ukrývajú kolónie chavkoša nočného, volavky popolavej, či beluše malej. Porasty vodnej vegetácie sú domovom čoríkov bahenných a chriašteľov vodných. Aj voľným okom sa dá spozorovať množstvo rôznych druhov divých kačíc, husí, potápok, čajok, rybárikov, cíbikov, volaviek a mnoho iných.

Okrem vtáctva si na rybníkoch našli podmienky pre život aj iné živočíchy ako ondatra pyžmová, tchor či hranostaj. Tu, na najvýznamnejšej slovenskej ornitologickej lokalite, si tieto kŕdle husí, medzi nimi aj ďalšie ohrozené vzácne druhy, napríklad hus bernikla červenokrká a hus malá, vytvorili nocovisko na rybníkoch. Hlavnými chovanými druhmi rýb sú tu  kapor, amur, tolstolobik, sumec, šťuka a iné.

V jedinečnosti tu nezaostáva ani flóra, pri jej výskumoch tu bolo zaznamenaných 291 druhov rastlín, z ktorých 22 patrí medzi ohrozené, vzácne alebo zraniteľné.

:Naučte sa niečo nové na trase náučného chodníka.

Toto všetko možno obdivovať počas prechádzky náučným chodníkom Vtáčí raj, ktorý je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Senianske rybníky. Vtiahne vás do sveta vzácnych vtákov, rýb, mokrých lúk a mokradí. Súčasťou chodníka sú náučné tabule, drevené premostenie mokrade či landartové dielo Kukáň. Vynikajúcou príležitosťou sú tu aj vyhliadky na celé rovinaté územia z pozorovacích veží.

Dobré je si na výlet pribaliť ďalekohľad, no môžete si dopriať skvelý výhľad na migrujúce vtáctvo. Lokalita je dobre označená, osadené sú tabule s množstvom zaujímavých informácií. Kolorit územia dotvára tradičná vahadlová studňa, spievajúca vtáčia audio tabuľa či krycia stena pozorovanie vzácnych druhov vtáctva. Tu vám už nič nebráni nasávať atmosféru a krásu pozorovania vzácnej migrácie. K dispozícii je tu aj publikácia Kam za vtákmi, východné Slovensko.

:Umenie prírody a človeka Kukaň v scenérii Senianskej mokrade

Na špecifiká areálu Senianskych rybníkov reaguje dielo Kukaň, ktorého návrh bol inšpirovaný práve vzťahom vtákov a ich ochranárov. Dvojica samostojacich objektov vyrastá zo zeme pri vstupe do vtáčieho raja a svojim vzhľadom pripomína vysoké kvety. Oba objekty je možné rozdeliť na dve hlavné časti – stĺp (stonku) a kvet. Stĺpy vychádzajú z uvažovania o architektúre hniezd, teda spôsobe, akým si vtáky vytvárajú svoje obytné štruktúry. Spájajú v sebe princípy postupného napájania prvkov a skladania hmoty z rôznych (nájdených) materiálov.

Objekty zároveň nadväzujú na stavanie pomocných obydlí vytváraných človekom, ako sú stožiare na hniezdenie bocianov, vtáčie búdky č plávajúce hniezda. Vrchnú časť – listy kvetu- tvoria podlhovasté košíky s otvorom smerujúcim k stredu. Ide o ručne pletené nádoby, vytvorená košikárskou technikou z vŕbového prútia, teda materiálu, ktorý sa spája s miestnou krajinou mokradí, pričom ručné pletenie z prírodného materiálu je inšpirované stavaním hniezd.

Kukaň komentuje rôzne formy spolužitia ľudí a vtákov aj premenlivosťou jeho možného užívania, môžeme ho totiž chápať aj ako vyhliadku určenú  vtákom a hniezdo vytvorené ľuďmi. 

V obci Senné, pár minút peši od kaštieľa vľavo, sa nachádza Avescentrum – dobrovoľnícke a informačné centrum, ktoré sídli v gazdovskom dome. V lokalite intenzívne pôsobí organizácia SOS Bird Life Slovakia, ktorá sa snaží zachovať Vtáčí raj pre migrujúce vtáctvo z rôznych ďalekých krajov, pobrežie Afriky nevynímajúc. Každoročne na jar sa tam koná podujatie Vítanie žeriavov, kde je možné pozorovať návrat týchto vznešených vtákov na slovenské rybníky.

:Tipy na výlety v okolí

A ak už zavítate na Zemplín, môžete navštíviť aj ďalšie pozoruhodné miesta prírody, ako je Jovsianska hrabina, Kopčianske slanisko, Slavkovské slanisko či Viniansku stráň. Neobídete Zemplínsku šíravu a určite vás zaujme aj výstavný barokovo-klasicistický kaštieľ v srdci Zemplína – v Michalovciach či michalovská hvezdáreň.  Unikátnym je tu aj jediné múzeum vysťahovalectva v strednej Európe, Kasigarda, ktoré sa nachádza v blízkej Ťahyni. 

Netradičným miestom však môže byť návšteva neďalekého, najmladšieho pútnického miesta na Slovensku vo Vysokej nad Uhom, kde žila a bola aj zavraždená, blahoslavená Anna Kolesárová. V obci je pútnický domček, ale aj množstvo informácií o tejto mladej slovenskej svätici. V kostole je uložený unikátny relikviár a na cintoríne sa nachádza hrob, kde boli uložené jej telesné pozostatky od pohrebu (23. november 1944) do exhumácie (28. apríl 2018). Blahorečená bola 1. septembra 2018 v Košiciach.

#krajsveta #kosickysvetovykraj #InterregSKHU #BuildingPartnership #EuropeanUnion #BirdTour