fbpx

Senianske rybníky


Senianske rybníky, ináč Senné rybníky alebo Rybničná sústava Senné-Iňačovce, sú národná prírodná rezervácia, ktorá sa rozprestiera na východnom Slovensku, v tzv. senianskej depresii. Je to jedna z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Svojím vedeckým a ochranárskym významom nadobudla medzinárodný charakter, preto Senianske rybníky lákajú milovníkov prírody aj ornitológov nielen z celého Slovenska, ale aj z Európy. Územie je významné hniezdisko pre vodné a pri vode žijúce vtáky, a v roku 2000 bola táto lokalita uznaná aj medzinárodnou organizáciou BirdLife International za významné vtáčie územie Európy. Systematickým pozorovaním sa totiž zistila prítomnosť približne až 160 druhov vodného a pri vode žijúceho vtáctva. Aj voľným okom sa dá spozorovať množstvo rôznych druhov divých kačíc, husí, potápok, čajok, rybárikov, cíbikov, volaviek a mnoho iných.

Okrem vtáctva si na rybníkoch našli podmienky pre život aj iné živočíchy ako ondatra pyžmová, tchor či hranostaj. V jedinečnosti tu nezaostáva ani flóra, pri jej výskumoch tu bolo zaznamenaných 291 druhov rastlín, z ktorých 22 patrí medzi ohrozené, vzácne alebo zraniteľné. Tu, na najvýznamnejšej slovenskej ornitologickej lokalite si tieto kŕdle husí, medzi nimi aj ďalšie ohrozené vzácne druhy, napríklad hus bernikla červenokrká a hus malá, vytvorili nocovisko na rybníkoch. Senianska mokraď od pradávna priťahovala nespočetné množstvá rôznych druhov vtákov, ktoré tu sčasti hniezdili, sčasti odpočívali počas svojich migračných letov cez hrebene Karpát. Nad územím aj na nocoviskách v CHVÚ a NPR sa od novembra do Vianoc zdržiavajú desiatky tisíc husí. Zhromaždiská prelietajúcich kŕdľov sú relatívne malé plochy, kde sa na maličkom území sústredí obrovské množstvo vtákov. Zima je pre vtáky náročná na prežitie, lebo sa musia vysporiadať s nepriaznivým počasím, nedostatkom potravy.

Tento „vtáčí raj“ medzinárodného významu zaberá plochu 1490 ha. Hlavnými chovanými druhmi rýb sú tu kapor, amur, tolstolobik, sumec, šťuka a iné. Vo vyčlenených rybníkoch si prídu na svoje aj milovníci športového a rekreačného rybolovu. Keď ste už zavítali na Zemplín, môžete navštíviť aj ďalšie pozoruhodné miesta prírody, ako je Jovsianska hrabina, Kopčianske slanisko, Slavkovské slanisko či Viniansku stráň. Neobídete Zemplínsku šíravu a určite vás zaujme aj výstavný barokovo-klasicistický kaštieľ v srdci Zemplína - v Michalovciach či michalovská hvezdáreň.

Adresa: Zemplínske Hámre, 066 77
Web: http://sk.wikipedia.org/wiki/Sninsk%C3%BD_kame%C5%88_%28vrch%29

Senianske rybníky
mapa