fbpx

Senianske rybníky

Lokalita Senianske rybníky zahŕňa v sebe Národnú prírodnú rezerváciu, sústavu chovných rybníkov a okolité lúky. Je jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Tvorí ho sústava komerčne využívaných rybníkov a národná prírodná rezervácia Senné rybníky. Územie je významné hniezdisko pre vodné a pri vode žijúce vtáky. Hniezdi tu napríklad lyžičiar biely, šabliarka modronohá, volavka biela a striebristá, kaňa močiarna, volavka purpurová. Tento „vtáčí raj“ medzinárodného významu sa nachádza medzi obcami Senné a Iňačovce na geologickej zníženine, tzv. „senianskej mokrade“ v nadmorskej výške 100 – 104m a zaberá plochu 1490 ha.

Senianske rybníky
mapa