fbpx

Eurorafting - Poďme zdolať Hornád!

Rieka Hornád pramení v severovýchodnom okraji Nízkych Tatier a po viac ako 30 km sa dostáva na okraj Slovenského raja pri Hrabušiciach. Po krátkej meandrovitej časti rieka opúšťa Hornádsku kotlinu a vstupuje do svojej najkrajšej časti - Prielom Hornádu. Hornád sa tu prediera dnom hlbokého vápencového kaňonu s vysokými strmými stenami a vytvára úsek, ktorý nemá obdobu vodácky ani krajinkársky na celom Slovensku. Splav Prielomu Hornádu je rozdelený na tri úseky, ktoré s nami absolvujete všetky. Obtiažnosť rieky je do WWII+, čo znamená niečo medzi splavom a ľahším raftingom. Splavovať budeme na dvojmiestnych nafukovacích kanoe. Na bezpečnosť budú dohliadať skúsení inštruktori. Splav rieky Hornád vedie cez lúky a po Hrdlo Hornádu výrazne meandruje. Neskôr sa rieka vnára do masívu Slovenského raja, kde už nie je možnosť predčasne ukončiť splav. Úsek rieky sa nachádza v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, preto tu platia prísne pravidlá ako napríklad vystupovať na brehy rieky na iných ako oficiálnych miestach výstupu.

Cena: 35 €/osoba
cena nezahŕňa:
- poplatok za vstup do Národného parku (10 €)
- ubytovanie
- prepravu osôb

Požiadavky na účastníkov: vek min.12 rokov v sprievode zákonného zástupcu, plavec.

Termín: 23. a 24. máj 2020

Hrabušice
térkép