fbpx

GDPR

Kassa Régió Turizmus, Hlavná 48, Kassa 04001, Nyilv. az.: 42319269

mint üzemeltető, az érintett személyekkel szembeni igazságosság 

és átláthatóság betartása érdekében ismerteti az érintett személlyel

a személyes adatainak feldolgozását az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) 13. és 14. cikke alapján, amely természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól (a továbbiakban: „Rendelet”), valamint a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa 18/2018 sz. törvényének 19 §-a alapján, amely a személyes adatok védelméről, továbbá egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szól   

az alábbi cím alatt

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉNEK ALAPELVEI

A személyes adatok feldolgozásának célja a Könyvelési és adóokmányok nyilvántartásában:

A tevékenység során a könyvelési okmányok feldolgozása és az azzal kapcsolatos ügyintézés során kerülnek feldolgozásra a személyes adatok.

Az érintett személyek köre: természetes személyek – ügyfelek, alkalmazottak

A személyes adatok jegyzéke: a természetes személy utóneve családi neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, születési dátuma, a személyazonosító okmányának fajtája és száma, aláírása, bankszámlaszáma

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: a könyvvitelről szóló 431/2002 sz. törvény mindenkor hatályos szövegezése, a hozzáadott-érték adóról szóló 222/2004 sz. törvény mindenkor hatályos szövegezése,  a 40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos szövegezése, a szociális alapról és a 286/11992 sz., az adókról és bevételekről szóló 286/1992 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 152/1994 sz. törvény, a 311/2001 sz. törvény, a Munka Törvénykönyvének mindenkor hatályos szövegezése  

A befogadók kategóriái: társadalombiztosító, egészségügyi biztosítók, adóhivatal és olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon: bíróságok, bűnügyi eljárási hatóságok és közvetítők: Lau&Sam, Cimborkova 13, 04001 Kassa-Košice, 50056743

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

Könyvelési okmányok

10 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

a minimalizáció alapelvének betartása miatt az Ön által szolgáltatott valamennyi adat elengedhetetlen, törvényben előírt követelmény a feldolgozás céljának teljesüléséhez.

 

A személyes adatok feldolgozásának célja a Beérkező és kimenő posta nyilvántartásában és az iratkezelésben:

A tevékenység során a beérkező és kimenő posta nyilvántartása, továbbá az iratkezeléssel kapcsolatos ügyletek során kerülnek feldolgozásra a személyes adatok.

Az érintett személyek köre: természetes személyek – ügyfelek, alkalmazottak

A személyes adatok jegyzéke: utónév, családi név, titulus, lakcím, a szervezet neve, beosztás, e-mail cím, a posta tárgya és tartalma

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: A leltárakról és iratjegyzékekről szóló, továbbá egyes törvények kiegészítéséről szóló 395/2002 sz. törvény, a mindenkor hatályos szövegezés értelmében

A befogadók kategóriái: olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon: bíróságok, bűnügyi eljárási hatóságok

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

szokásos levelezés

3 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

a minimalizáció alapelvének betartása miatt az Ön által szolgáltatott valamennyi adat elengedhetetlen, törvényben előírt követelmény a feldolgozás céljának teljesüléséhez. 

 

A személyes adatok feldolgozásának célja a Szerződések nyilvántartásában:

A tevékenység során az érintett személlyel kötött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés előtti intézkedés megtételéhez feltétlenül szükséges adatok kerülnek feldolgozásra, az érintett személy kérelme alapján. 

Az érintett személyek köre: természetes személyek – szerződő fél

A személyes adatok jegyzéke: a természetes személy utóneve, családi neve, titulusa, állandó lakcíme/ tartózkodási helye, bankszámlaszáma, a bank neve, a személyi igazolvány száma, a szerződés tárgyára vonatkozó adatok 

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: A 18/2018 sz., a személyes adatok védelméről, továbbá egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 13§-ának 1. bek. b) pontja

A befogadók kategóriái: olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon: bíróságok, bűnügyi eljárási hatóságok

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

szerződések

10 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

a minimalizáció alapelvének betartása miatt az Ön által szolgáltatott valamennyi adat elengedhetetlen, törvényben előírt követelmény a feldolgozás céljának teljesüléséhez.

 

A személyes adatok feldolgozásának célja – Kapcsolatfelvételi űrlap:

A tevékenység keretén belül az ügyfél-nyilvántartásban szereplő személyes adatok kerülnek feldolgozásra, a feltett kérdésre való válasz megküldése céljából

Az érintett személyek köre: természetes személyek – ügyfelek

A személyes adatok jegyzéke: utónév, családi név, email, lakcím, telefonszám

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: az érintett személy hozzájárulása

A befogadók kategóriái: olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon: bíróságok, bűnügyi eljárási hatóságok

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

Kapcsolatfelvevő űrlap

legfeljebb 6 hónap (az üzemeltető törvény által előírt kötelezettségeinek vagy jogigényeinek teljesítése alapján)

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt megadott hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának törvényességét, a hozzájárulás megadása előtt az érintett személyt tájékoztatni kell ennek tényéről.  Az érintett személy ugyanolyan módon tudja visszavonni hozzájárulását, ahogy azt megadta.

 

A személyes adatok feldolgozásának célja a webáruházban:

A tevékenység során olyan személyes adatok feldolgozására kerül sor, amelyek feltétlenül szükségesek a vételi szerződés megkötéséhez és azt követően a fizetés megvalósításához, az áru vagy szolgáltatás leszállításához, illetve egyéb, ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához (főként a fogyasztóvédelmi jogszabályokkal kapcsolatosan)   

Az érintett személyek köre: természetes személyek – a webáruház vásárlói

A személyes adatok jegyzéke: titulus, utónév, családi név, email, lakcím, illetve a szállítási cím, telefonszám, a megrendelés tartalma, a internetes fizetéshez feltétlenül szükséges adatok

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: A 18/2018 sz., a személyes adatok védelméről, továbbá egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 13§-ának 1. bek. b) pontja

A befogadók kategóriái: olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon: bíróságok, bűnügyi eljárási hatóságok ás közvetítők: WebSupport s. r. o., Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava, 36421928

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje: 10 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

a minimalizáció alapelvének betartása miatt az Ön által szolgáltatott valamennyi adat elengedhetetlen, törvényben előírt követelmény a feldolgozás céljának teljesüléséhez.

 

A személyes adatok feldolgozásának célja a marketing kapcsán:

A tevékenység során feldolgozásra kerülnek a személyes adatok a tagok nyilvántartásában, marketing-ajánlatok, hírlevelek, termékekről és újdonságokról szóló információk megküldése céljából

Az érintett személyek köre: természetes személyek

A személyes adatok jegyzéke

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: az érintett személy hozzájárulása

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje: 10 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt megadott hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának törvényességét, a hozzájárulás megadása előtt az érintett személyt tájékoztatni kell ennek tényéről. Az érintett személy ugyanolyan módon tudja visszavonni hozzájárulását, ahogy azt megadta.

 

A személyes  adatok feldolgozásának célja a fényképek kapcsán:

A tevékenység keretein belül fényképek kerülnek közzétételre a weboldalon és a közösségi hálókon az üzemeltető népszerűsítése és bemutatása céljából.

Az érintett személyek köre: alkalmazottak és a rendezvények résztvevői  

A személyes adatok jegyzéke: fénykép

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: az érintett személy hozzájárulása

A befogadók kategóriái: olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon: bíróságok, bűnügyi eljárási hatóságok

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

fényképek

a hozzájárulás időtartama alatt

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt megadott hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának törvényességét, a hozzájárulás megadása előtt az érintett személyt tájékoztatni kell ennek tényéről. Az érintett személy ugyanolyan módon tudja visszavonni hozzájárulását, ahogy azt megadta.

 

A személyes adatok feldolgozásának célja az állást keresők nyilvántartásában:

A tevékenység keretén belül feldolgozásra kerülnek a személyes adatok az állást keresők nyilvántartásában

Az érintett személyek köre: Természetes személyek – álláskeresők

A személyes adatok jegyzéke: utónév, családi név, titulus, állandó lakcím, tartózkodási hely, születési dátum, telefonszám, végzettség, gyakorlat, e-mail cím, további adatok az életrajz, a motivációs levél és a felvételi kérelem terjedelmében

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása

A befogadók kategóriái: olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

életrajzok

1 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

Az érintett személy bármikor visszavonhatja az őt érintő személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt megadott hozzájáruláson alapuló személyes adatok feldolgozásának törvényességét, a hozzájárulás megadása előtt az érintett személyt tájékoztatni kell ennek tényéről. Az érintett személy ugyanolyan módon tudja visszavonni hozzájárulását, ahogy azt megadta.

 

A személyes adatok feldolgozásának célja a kamerás információs rendszerben:

A tevékenység során személyes adatok kerülnek feldolgozásra a közrend és a biztonság védelme, a bűnügyek feltárása, a testi épség és vagyon védelmének érdekében

Az érintett személyek köre: a kamerarendszerrel megfigyelt területen tartózkódó személyek

A személyes adatok jegyzéke:

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: Az üzemeltető jogos érdeke

A befogadók kategóriái: Bíróságok, bűnüldözési hatóságok – a feldolgozás feltétlenül szükséges az üzemeltető törvényes kötelezettségének teljesítése érdekében a 301/2005 sz. törvény, a Büntető Eljárásrend értelmében, a mindenkor hatályos szövegezés szerint, a 162/2015 sz. törvény, a Közigazgatási Eljárásrend értelmében, a 88/2017 sz. törvény szövegezésében, a 125/2016 sz. törvény, a Polgári Peres Eljárásrend,  a Polgári Perenkívüli  Eljárásrend és a Közigazgatási Eljárásrend elfogadásával kapcsolatos egyes intézkedésekről, továbbá egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló  törvény szerint,  A jogosult állami szerv – a feldolgozás feltétlenül szükséges az üzemeltető törvényes kötelezettségének teljesítéséhez, az Adatvédelemről szóló általános rendelkezés értelmében     

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

kamerafelvétel

72 óra

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

A fő jogos érdek az üzemeltető vagyoni, anyagi és egyéb érdekeinek védelme, valamint az érintett személyes vagyonának, testi épségének és egészségének védelme

 

A személyes adatok feldolgozásának célja – Infotörvény:

A tevékenység keretein belül feldolgozásra kerülnek a személyes adatok azon természetes személyek nyilvántartásba vételénél, akik kérték az információ hozzáférhetővé tételét

Az érintett személyek köre: a hozzáférést kérő természetes személyek

A személyes adatok jegyzéke: titulus, utónév, családi név, lakcím, telefonszám, e-mail, a 211/2000 sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény alapján

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja: a 211/2000 sz., az információkhoz való szabad hozzáférésről szóló törvény

A befogadók kategóriái: olyan szereplők, akik külön előírás alapján hatáskörrel rendelkeznek ahhoz, hogy természetes személyek jogairól és kötelezettségeiről határozzon: bíróságok, bűnügyi eljárási hatóságok

A személyes adatokat harmadik országokba nem továbbítják.

A személyes adatok törlésének határideje:

kérelmek

5 év

Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilozást, nem történik.

a minimalizáció alapelvének betartása miatt az Ön által szolgáltatott valamennyi adat elengedhetetlen, törvényben előírt követelmény a feldolgozás céljának teljesüléséhez.

 

Azok az érintett személyek, akiknek a személyes adatait feldolgozzák konkrét, meghatározott célból, az alábbi jogokat érvényesíthetik:

Saját személyes adataikhoz való hozzáférés – A személyes adatok javításához való jog – A személyes adatok törléséhez való jog – A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog – A személyes adatok feldolgozása ellen való kifogás emeléséhez való jog – A személyes adatok átviteléhez való jog – Panasz benyújtásához való jog a Felügyelő hatósághoz , azaz a SZK Adatvédelmi Hivatalához  

Az érintett személy itt szereplő jogait a rendelkezés 15-21 cikke részletezi. Az érintett személy a fenti jogait a Rendelettel és a további vonatkozó jogszabályokkal összhangban érvényesíti. Az üzemeltetővel szemben az érintett személy írásos kérelem vagy elektronikus eszközök útján érvényesítheti jogait. Amennyiben az érintett személy szóbeli információt kér, arra akkor van lehetőség, ha az érintett személy igazolta személyazonosságát

A Kassa Régió Turizmus elfogadott valamennyi megfelelő személyzeti, szervezeti és műszaki intézkedést annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait maximális mértékben védje és a legnagyobb mértékben csökkentse a velük való visszaélés kockázatát. A Rendelet 34 cikkén alapuló, számunkra előírt kötelezettség értelmében közöljük Önnel, mint érintett személlyel, hogy amennyiben olyan helyzet áll fenn, hogy üzemeltetőként megsértjük az Ön személyes adatainak védelmét olyan módon, amely valószínűleg a természetes személyes jogainak és szabadságának nagyfokú kockázatát hozza magával, haladéktalanul értesítjük Önt erről a tényről.   

A jogszabályok és ezzel kapcsolatban az Ön személyes adatainak feldolgozási módjai változhatnak. Amennyiben frissíteni kívánjuk ezeket az alapelveket, a változásokat a weboldalunkon tesszük közzé és tájékoztatjuk Önt az adott változásokról. Azokban az esetekben, amikor ezen alapelvek lényeges változására kerül sor, vagy ha a törvény ezt előírja számunkra, előre tájékoztatjuk Önt. Kérjük, hogy ezeket az alapelveket gondosan olvassa el és a velünk való kommunikáció kapcsán, ill. a weboldalunk használata során rendszeresen ellenőrizze az alapelveket. 

Amennyiben bármilyen kérdésük van az Ön személyes adatainak feldogozásával kapcsolatban, beleértve a fenti jogok érvényesítését, forduljon az EuroTrading s.r.o. által meghatározott Felelős munkatársunkhoz. (www.eurotrading.sk), email útján: zo@eurotrading.sk. Valamennyi indítványt és panaszt kellő módon megvizsgálunk és elküldjük Önnek nyilatkozatunkat. 

Amennyiben a válaszunkat nem találja kielégítőnek, vagy azt vélelmezi, hogy a személyes adatait igazságtalanul és törvényellenesen dolgozzuk fel, panaszt nyújthat be a felügyelő hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefonszám: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.