fbpx

Ważne numery telefonów

112 Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
150 Straż Pożarna
 
155 Pogotowie Ratunkowe
 
158 Policja
 
159 Straż Miejska
 
18 155 Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 
18 300 Górskie Pogotowie Ratunkowe
 
0123 Pogotowie (gaz, woda itp.)
 
154 Pomoc drogowa
 
12 111 Informacje