fbpx

Świątynia Przeniesienia szczątków św. Mikołaja

Greckokatolicka drewniana cerkiew św. Mikołaja – biskupa. Cerkiewka jest jednym z obiektów uznanych za zabytek kultury o znaczeniu narodowym. W 2008 roku został wpisana wraz z 7 innymi drewnianymi kościołami Łuku Karpat na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zbudowana w 1730 roku świątynia pw. Przeniesienia szczątków św. Mikołaja – biskupa to drewniany trójdzielny budynek o konstrukcji zrębowej składający się z części ołtarzowej, nawy i części pod wieżą. Prezbiterium ma poligonalny (6-kątny) kształt. Kryty gontem dach, ma niemal regularny czterospadowy kształt, przypominający domy chłopskie, co przełamuje jedna większa wieża nad babińcem i malutka wieżyczka nad prezbiterium. Wystrój wnętrza pochodzi z okresu budowy cerkwi i utrzymany jest w stylu barokowo-rokokowym. Ikonostas oraz ołtarz zostały wykonane w pierwszej połowie XVIII wieku. Na carskich wrotach znajdują się ikony czterech ewangelistów (Marka, Mateusza, Łukasza i Jana) oraz ikona Zwiastowania.

Do dziś w cerkiewce odprawiane są nabożeństwa.

Ruská Bystrá
map
virtual tour