fbpx

Chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša

Gréckokatolícky drevený kostol sv. Mikuláša - biskupa. Kostolík patrí medzi objekty vyhlásené za Národnú kultúrnu pamiatku. V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Chrám Prenesenia ostatkov sv. Mikuláša - biskupa z roku 1730. Drevená trojdielna zrubová stavba pozostáva z oltárnej miestnosti, lode a podvežia. Oltárna miestnosť má polygonálny (6-uholníkový) tvar. Strecha je šindľová. Jej takmer pravidelný valbový tvar, ktorý pripomína tradičné roľnícke domy, je narušený jednou väčšou vežou nad babincom a maličkou vežičkou nad oltárnou časťou. Interiér pochádza z obdobia vzniku stavby a je riešený v barokovo-rokokovom štýle. Ikonostas a oltár boli vyhotovené v prvej polovici 18. storočia. Na cárskej bráne sa nachádzajú ikony štyroch evanjelistov (Marek, Matúš, Lukáš a Ján), taktiež ikona Zvestovania.

Dodnes sa v kostolíku konajú bohoslužby.

Ak chcete chrám navštíviť, volajte 0908362286

Priestor na spoznávanie prírodných a kultúrnych krás v tejto lokalite doplnilo vybudovanie značenej trasy a oddychovej zóny pre cykloturistov a turistov, taktiež dobudovaním sociálnej infraštruktúry pre návštevníkov v okolí pamiatky UNESCO v obci Ruská Bystrá.

Ruská Bystrá
mapa
virtuálna prehliadka