fbpx
Galérie

Galéria umelcov Spiša

Pri prechádzke najdlhším šošovkovitým námestím Európy v Spišskej Novej Vsi vás určite na Zimnej ulici zaujme vstupná brána meštianskeho domu zo 16. storočia. Svojou dispozíciou je práve tento dom najvhodnejší pre galerijné priestory. Práve tu sa preto nachádza Galéria umelcov Spiša.

Už názov napovedá, aké je zameranie tejto galérie. Galéria umelcov Spiša predstavuje diela autorov z regiónu Spiša od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť, a svoje priestory má zaslúžene v budove so zaujímavou architektúrou a množstvom architektonických detailov. Patrí medzi najmladšie zberateľské inštitúcie v regióne, ale aj na Slovensku.

Zbierkový fond Galérie umelcov Spiša tvorí 2364 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermediálnych diel. Profilácia galérie vychádza z prioritnej orientácie na umenie spišského regiónu. V odbornej pôsobnosti galérie sa postupne rozširovala umenovedná, výstavná, publikačná a edukačná činnosť. V posledných rokoch sa rozširuje pôsobenie galérie z regionálneho na širší národný a európsky priestor. Galéria má v súčasnosti programovo rozpracované kultúrno-vzdelávacie aktivity zamerané na komunikáciu s návštevníkom.

V Galérii umelcov Spiša sa nechajte previesť gotickou cestou, teda stálou expozíciou Terra Gothica. Tento projekt prezentuje obrazy zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou od vybraných umelcov s vyše 100 dielami s odkazmi na obdobie gotiky. Na obrazoch a kresbách zachytáva architektonické skvosty cesty Terry Gothica: veduty, interiéry miest, ale aj konkrétnu spišskú krajinu.

V roku 1994 bola nainštalovaná, a v roku 2013 reinštalovaná s novou koncepciou a výberom zo zbierkového a dokumentačného fondu, samostatná expozícia venovaná tvorbe významného predstaviteľa slovenského výtvarného umenia Jozefa Hanulu (1863 – 1944), ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Jeho dielo zasiahlo do dejín slovenského výtvarného umenia v začiatkoch 20. storočia a spojilo tak éru romantizmu s prvkami realizmu. Interaktívna mapa, ktorá je súčasťou výstavy, vás povedie po miestach sakrálnych objektov, v ktorých autor aplikoval nástenné maľby. Na území Slovenska je to viac ako 60 miest. V zbierkovom fonde galérie sa nachádza jeho 72 malieb, kresieb, skíc a štúdií.

Po prechádzke maliarskou tvorbou si nenechajte ujsť prechádzku Záhradou umenia. Obsahová náplň tohto kultivovaného exteriéru galérie sa zamerala na prezentáciu sochárskych diel, tvorby predovšetkým z Medzinárodných sochárskych sympózií. Ide o zaujímavé diela zo spišského travertínu, dreva a kovu.

Renesančná architektúra budovy s trojpriestorovým členením s krížovými a valenými klenbami, so zachovanými detailmi arkád, stĺpov, ríms a krákorcov, ako aj upravené exteriérové priestory galerijnej záhrady, vytvárajú pre návštevníka príťažlivé prostredie naplnené výtvarným umením s možnosťou poznania, vzdelávania, objavovania, získavania nových zážitkov a stretnutí.

Zimná 46, Spišská Nová Ves
mapa
virtuálna prehliadka