fbpx

Galeria Artystów Spiszu

Galeria Artystów Spiszu jest jedną z najmłodszych instytucji gromadzących dzieła plastyczne w tym regionie, a także na Słowacji, w związku z tym ma też najmłodsze zbiory, choć zaczęto je gromadzić jeszcze przed powstaniem samej galerii w ramach ówczesnego Muzeum Krajoznawczego, a obecnie Muzeum Spiszu w Spiskiej Nowej Wsi. Zaczątkiem zbiorów było około pięćset dzieł sztuki ze starszych zasobów muzeum, ale przede wszystkim pozyskanych podczas przygotowań do otwarcia galerii na krótko przed jej powstaniem. Już ta podstawowa kolekcja składała się w większości z prac współczesnych plastyków, którzy pochodzą ze Spiszu lub na nim mieszkają i tworzą albo przez długi czas działali w tym regionie.
Galeria w ostatnich latach swojej działalności stara się prezentować dynamiczne przemiany uwarunkowań społecznych i kulturowych na Słowacji oraz w Europie, więc wciąż poszerza zakres działalności i współpracy z regionalnego na ogólnoeuropejski.

Zimná 46, Spišská Nová Ves
map
virtual tour