fbpx

Hrad Zemplín

Zvyšok župného hradu, nachádzajúci sa na rozľahlom plochom návrší staršieho hradiska (121 m n.m.) obce Zemplín. Okraje návršie zvyšujú 5 m vysoké valy, ktoré ukrývajú drevozemné hradby pôvodne keltsko-dáckeho, neskôr slovanského hradiska. Od 11. stor. sa stáva župným centrom – hradom. V 12. stor. vňom postavili románsky kostol, v 13. stor. sa stal aj centrom župnej cirkevnej správy. Vystriedali sa v ňom viacerí majitelia (Peter, syn Petéňa, Drugethovci, Perényiovci). Počas protihabsburských povstaní bol viackrát vypálený a od začiatku 18. stor. bol už pustý. Od r. 1754 bol sídlom župných úradníkov „župný dom“.

Zemplín
mapa