fbpx

Informačné centrum Moldava nad Bodvou

Informácie o našom meste a regióne Vám poskytneme v moldavskom informačnom stredisku.

Poskytujeme bezplatne informácie o:
■ prírodnom potenciáli regiónu
■ kultúrnych pamiatkach
■ rekreačných možnostiach
■ športových zariadeniach a podujatiach
■ kontaktoch na organizácie a firmy
■ dopravných spojeniach

Predaj:
■ brožúr
■ máp
■ pohľadníc
■ suvenírov

Iné služby:
■ tlač dokumentov
■ kopírovanie dokumentov
■ faxovanie
■ skenovanie
■ predpredaj lístkov na podujatia
■ príjem objednávok na plagátovanie
■ príjem objednávok na hlásenie v mestskom rozhlase
■ bezplatný prístup na internet
■ ponuka rôznych buletinov, letáčikov a programový zošit kultúrno-spoločenských podujatí v Moldave nad Bodvou

Zdroj: www.moldava.sk

Hlavná 58, Moldava nad Bodvou
mapa