fbpx
Jaskyne - UNESCO

Jasovská jaskyňa (UNESCO)

Úchvatný jaskynný komplex, v ktorom dýcha história.

Píše sa 13. storočie a krajinu východného Slovenska – vtedy Horného Uhorska – plienia hordy Tatárov. V temných komnatách jaskyne čupia zbedačení obyvatelia a dúfajú, že ich úkryt lúpežnícke vojská nenájdu. Aj takéto výjavy si pamätá Jasovská jaskyňa. V súčasnosti je už, samozrejme, perfektne osvetlená, a tak v nej môžete obdivovať mimoriadne bohatú kvapľovú výzdobu. Pozornosť pútajú najmä typické stalagmity pripomínajúce pagody, „kamenné“ vodopády, bubny a iné formy, ako aj záhadný bratrícky nápis z 15. storočia. Mimochodom, zimuje tu až 19 druhov netopierov! Vďaka svojmu významu bola jaskyňa dokonca zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO. Pamäť jaskyne pritom siaha oveľa hlbšie než do 13. storočia. Ešte z čias neolitu si pamätá jaskynné medvede či hyeny, a tak je dnes zároveň významným paleontologickým náleziskom.

Až pätina populácie trpí alergiami, na ktoré musí užívať lieky. Tie však nemusia byť jediným riešením, pretože veľmi vhodnou alternatívou je aj speleoterapia – metóda využívajúca vlastnosti jaskýň a najmä aerosólu podzemného prostredia. Jaskynné prostredie sa prakticky umelým spôsobom nahradiť nedá, keďže je bezprašné, bezalergénové a jeho relatívna vlhkosť sa približuje 100%. Práve Jasovská jaskyňa slúži, ako jedna z troch jaskýň krajiny, na liečbu chorôb dýchacích ciest.

Okrem liečivých účinkov je Jasovská jaskyňa aj verným svedkom histórie – traduje sa, že jaskyňu objavil niektorý z mníchov premonštrátskeho rádu v Jasove, pričom prvé písomné zmienky o jeho existencii sa datujú do 12. storočia. S jaskyňou sa spája aj množstvo archeologických nálezov, podľa ktorých je jasné, že bola osídlená už v neolite, dokonca, niektoré nálezy poukazujú na možné krátkodobé osídlenie už v paleolite. Na stenách jaskyne nájdeme množstvo nápisov a kresieb, napríklad mimoriadne hodnotný nápis z roku 1452, ktorý zaznamenáva víťazstvo vojsk Jána Jiskru z Brandýsa v bitke pri Lučenci a je najstarším doloženým nápisom v slovenských jaskyniach. V Dóme netopierov zas nachádzame letopočet 1576.

Viaceré časti jaskyne skrášľuje bohatá sintrová výplň, pozornosť pútajú kamenné „vodopády“ či bubny. Odborníci v jaskyni objavili až 19 druhov netopierov, ktoré sa tam združujú najmä v zime. Práve Jasovská jaskyňa je jedným z najvýznamnejších zimovísk podkovára veľkého na Slovensku. Dĺžka sprístupnenej časti jaskyne je 720 metrov, prehliadka trvá 45 minút. Návštevník ale musí „mať v nohách“, keďže vyšliape 314 schodov. Teplota jaskyne sa pohybuje medzi 8,8 a 9,4°C a relatívna vlhkosť medzi 90 až 98%.

Časy vstupov:
01.04. - 31.05 & 01.09 - 31.10 (Ut - Ne): 10:00, 11:30, 13:00,14:30
01.05. - 31.08.(Ut-Ne): 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Jasov
mapa
virtuálna prehliadka