fbpx

Kaplnka Panny Márie Snežnej v Úhornej

Legenda hovorí, že jeden muž vyoral na poli neďaleko Štósu malý obrázok svätej Matky - Pomocnice. Nevidel dobre, čo leží na zemi. Keď sa zohol a pretrel si tvár i oči vodou, ktorá bola v mláčke na zemi, zrak sa mu ihneď zlepšil. Obraz zaniesol do kostola v Úhornej, po roku však zmizol, avšak pri novej orbe ho znovu našli v zemi. Na tomto mieste sa napadaný sneh okamžite menil na kamene. Táto udalosť sa považovala za zázrak a ako Božie znamenie na vybudovanie kaplnky nad obcou Úhorná. Prvú drevenú kaplnku, krytú šindľom, dala vybudovať v roku 1813 vdova grófa Štefana Andrášiho. Na mieste vyvieral aj výdatný prameň, ktorý obložili bielymi kameňmi. Začali sem chodievať najprv matky so svojimi zrakovo postihnutými deťmi, umývali im oči vodou a mnohí sa uzdravili. Pri prameni sa nachádzajú dve jaskyne so sochou Panny Márie a Trpiaceho Krista. Vybudovaním obidvoch jaskýň rástol každým rokom počet pútnikov. Keďže stará kaplnka bola malá, naplánovali občania Úhornej vybudovanie novej, na ktorú uskutočnili mnohé zbierky. Z vlastnej iniciatívy ju začal stavať ešte farár Herko, bola dokončená a slávnostne posvätená 10. augusta 1941. Vnútorné zariadenie tvorí oltár s barokovým nadstavcom, na ktorom sa nachádza kópia obrazu Panny Márie s dieťaťom (Čiernej Madony) zo 17. storočia. Od tej doby sa púte uskutočňujú každoročne, veriaci sa schádzajú zo spišskej i gemerskej strany v počte okolo 15 000. V programe pútí sú sväté omše, ktoré sa slávia v slovenskom, maďarskom a nemeckom jazyku. Konajú sa na sviatok Panny Márie Snežnej 5. augusta. Horská krajina Slovenského rudohoria poskytuje pútnikom vhodné prostredie nielen na náboženskú meditáciu, ale aj oddych. Mnohí tu nocujú pod holým nebom, lebo milostivé miesto je ďaleko od ľudských obydlí. Národnostne zmiešaná skupina veriacich je jednou veľkou zjednotenou rodinou, ktorých spája viera v Boha. Ľudia prichádzajú na obľúbené miesto, odnášajú si vodu z prameňa, pretože veria, že pôsobí na zrak pri šedom zákale očí.

mapa