fbpx

Kaštieľ v Betlanovciach

Kaštieľ v Betlanovciach je najstarším renesančným kaštieľom na Spiši. Bol postavený v rokoch 1564 – 1568 ako rodové sídlo Turzovcov. Azda najvýznamnejším Turzovcom bol uhorský palatín Juraj Turzo, zakladateľ luteránskej cirkvi na Slovensku. Na rozdiel od ostatných renesančných kaštieľov na Slovensku nie je opevnený. Približuje sa skôr letnému sídlu. Je to dvojpodlažná bloková stavba s dvojtraktovou dispozíciou. Fasády na prízemí a na poschodí členia pozdĺžne okná s kamennými renesančnými osteniami a rímsami v suprafenestrách. Prvé poschodie ukončuje podstrešná rímsa a bohato členená ranorenesančná oblúčiková atika. Vstupná sieň má valenú klenbu so zložitým obrazcom lunet s hrebienkami. V ostatných miestnostiach sú renesančné a barokové klenby, ktoré v 18. storočí nahradili drevené stropy. Sú tu pôvodné renesančné portály.

Betlanovce 31, Hrabušice
mapa