fbpx

Košický hrad

Košický hrad sú zrúcaniny hradu, ktorý stál na vrchu Hradová severozápadne od Košíc. Hrad začal stavať pravdepodobne palatín Omodej z rodu Abovcov. V roku 1301 zomrel posledný Arpádovec Ondrej III. a medzi Omodejovcami a Košicami začali spory o nedostavaný hrad. Omodejovci nakoniec hrad stratili, ale novými majiteľmi sa stali Bebekovci. Aj tí mali ustavičné spory s mešťanmi z Košíc, ktorí tvrdili, že hrad bol postavený na ich území. Nakoniec sa do sporu zamiešal sám panovník, ktorému Bebekovci neboli verní, a tak Košice hrad v roku 1430 skutočne získali. Košičanom pritom nešlo o hrad samotný, ale skôr o jeho rozsiahle majetky. Po ich získaní sa o hrad prestali starať, a tak od polovice 15. storočia pomaly pustol a skoro zanikol. V súčasnosti prechádzajú zvyšky hradu revitalizáciou a konajú sa tu podujatia vo veľmi zaujímavom prostredí.

Košice
mapa
virtuálna prehliadka