fbpx

Košický hrad

Hrad, či skôr jeho zvyšky ležia na tiahlom kopci na severnom okraji Košíckej kotliny. Ten je výraznou terénnou dominantou, ktorá sa vypína nad údolím Hornádu, ohraničujúcim kopec z východnej strany. Na západnej strane svahy Hradovej klesajú do údolia Čermeľského potoka. Z Hradovej je dobrý výhľad na celú Košickú kotlinu. A naopak na rozdiel od ostatných kopcov v okolí, Hradová bola a je dobré viditeľná takmer zo všetkých miest v Košiciach, či už z údolia Hornádu, alebo jeho terás a okolitých kopcov.

Ústrednou stavbou hradu bola valcová veža. Stála približne 75 m od najvyššieho bodu hrebeňa, na mieste, kde sa postupne mení na plynulú terénnu vlnu. Zvyšky murív majú kruhový pôdorys.

Na severovýchodnej strane hradného vrchu je rozsiahle hradné nádvorie obklopené zvyškami mohutnej murovanej hradby.

Jeden z mnohých výskumov zameraných na Košický hrad presvedčivo doložil, že hrad nebol nikdy dostavaný. Hovoria predovšetkým prerušené úseky hradbového múru na severovýchodnom a južnom úseku opevnenia, ktoré nie je možné vysvetliť výlučne neskoršou deštrukciou či rozoberaním hradného múru.

Podrobnejšie informácie o hrade na http://kosickyhrad.sk/o-hrade/ .

Košice
mapa
virtuálna prehliadka