fbpx

Košický zlatý poklad

Expozícia Zlatý poklad sa nachádza v historickej budove Východoslovenského múzea. Ide o najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku, ktorý objavili v roku 1935 pri stavebných prácach v budove na Hlavnej ulici v Košiciach. Poklad bol stovky rokov nerušene uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Tvorí ho 2 920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bohaté zastúpenie typov mincí a široký geografický záber radia Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. Vzácnosťou je aj jazdecká medaila kráľa Ferdinanda zo 16. storočia. Verejnosti je prístupný v špeciálne upravenom trezore, do ktorého sa však zmestí iba menší počet ľudí, a tak je oveľa viac využívaný interaktívny audiovizuálny systém s dotykovými LCD panelmi.

Otváracie hodiny:
november - apríl: Pondelok - zatvorené, Utorok - Sobota: 9:00 - 17:00, Nedeľa 13:00 - 17:00
máj - október: Pondelok - zatvorené, Utorok - Sobota: 9:00 - 17:00, Nedeľa 14:00 - 18:00

Námestie Maratónu mieru 2, Košice
mapa
virtuálna prehliadka