fbpx

Košický zlatý poklad

Expozícia Zlatý poklad sa nachádza v historickej budove Východoslovenského múzea. Ide o najbohatší nález zlatých mincí na Slovensku, ktorý objavili v roku 1935 pri stavebných prácach na Hlavnej ulici v Košiciach. Poklad bol stovky rokov nerušene uložený v schránke z tepaného medeného plechu s rytými zvieracími motívmi. Tvorí ho 2 920 zlatých mincí, dukátov a dvojdukátov, tri zlaté medaily a renesančná zlatá reťaz. Bohaté zastúpenie typov mincí a široký geografický záber radia Košický zlatý poklad medzi umelecké skvosty Európy. Vzácnosťou je aj jazdecká medaila kráľa Ferdinanda zo 16. storočia. Verejnosti je prístupný v špeciálne upravenom trezore, do ktorého sa však zmestí iba menší počet ľudí, a tak je oveľa viac využívaný interaktívny audiovizuálny systém s dotykovými LCD panelmi.

Námestie Maratónu mieru 2, Košice
mapa
virtuálna prehliadka