fbpx

Kostol Povýšenia sv. kríža

Z kostolov na Dolnom Zemplíne, predstavujúcich významné kultúrno-historické pamiatky, patrí medzi turistami najviac navštevované rímskokatolícky goticko-renesančný kostol v Ruskej (s druhou loďou pristavanou v r. 1912 – 1920), v ktorom bol v r. 1572 pochovaný slávny egerský hradný kapitán István Dobó. V r. 2008 boli jeho telesné pozostatky, objavené počas opravy podlahy kostola v krypte, slávnostne znovu pochované v rekonštruovanom náhrobku v chráme. Kostol je významnou kultúrnou pamiatkou obce. Je dvojloďový, bohato zdobený nástenými maľbami. Pôvodne bola postavená kaplnka v rokoch 1150 - 1200 a až Dobó nechal kostol rozšíriť. Dnešnú podobu má kostol od rekonštrukcie v r. 1914 - 22.

Ruská 145, Ruská
mapa
virtuálna prehliadka