fbpx

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci

Kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi je gotická sakrálna stavba v obci Plešivec v rožňavskom okrese v Košickom kraji. Jednoloďový kostol, pôvodne zasvätený svätému Jurajovi, patriaci dnes miestnemu zboru Reformovanej kresťanskej cirkvi sa nachádza v centrálnej polohe uprostred obce. Vďaka zachovanej freskovej výmaľbe výnimočnej kvality patrí medzi významé kultúrne pamiatky.

Kostol sa nachádza uprostred obce. Je to reprezentatívna jednoloďová stavba s polygonálne ukončenou svätyňou a severne orientovanou kaplnkou. Je dokladom vyspelosti gotickej architektúry v prostredí stredovekého Gemera. Z gotického obdobia sa dochovala najmä severná kaplnka s gotickými oknami s kružbou, fragmentmi klenby a sedíliou v tvare oslieho chrbta. V jej interiéri je sekundárne osadený gotický náhrobok Ladislava Bubeka z ružového mramoru. Dochoval sa aj hodnotný gotický portál prepájajúci kaplnku a loďou. Fresky, dodnes odkryté len čiastočne, sa nachádzajú v presbytériu, kde zobrazujú Ukrižovanie a Poslednú večeru. Ďalšie fresky boli nájdené aj na exteriérovej strane presbytéria, zobrazujú sv. Štefana a sv. Ladislava Samostatne stojaca zvonica pochádza z roku 1748. Odborníci usudzujú, že fresky sú dielom skúseného majstra z Talianska a boli vzorom pre ďalšie podobné realizácie v kostoloch v okolí (Štítnik, Ochtiná). Patria k najkvalitnejším freskám na území Slovenska.

Kostol bol nominovaný v zozname „Stredovekých nástenných malieb v Gemeri a Malohonte“ na zisk značky Európske dedičstvo. Dňa 13.6.2022 Slovensko oficiálne získalo svoju prvú značku Európske dedičstvo. Európska komisia rozhodla o jej udelení súboru stredovekých nástenných malieb v 12 kostoloch Gotickej cesty v Gemeri a Malohonte: Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Kyjatice, Kraskovo, Šivetice, Kameňany, Rákoš, Chyžné, Ochtiná, Koceľovce, Štítnik, Plešivec. Brezovo.
http://gotickacesta.sk/nastenne-malby-ziskali-znacku-europskeho-dedicstva/

Návšteva kostola v sezóne (júl - september) je možná v nasledujúcich časoch:
Pracovné dni (pondelok – piatok): 10:00-12:00 a 13:00-15:00
Sobota: 9:00-13:00 a 14:00-15:30
Nedeľa a štátny sviatok: 14:00-16:00

Domická 162, Plešivec
mapa
virtuálna prehliadka